Grāmata "Praktiskā finanšu grāmatvedība I.daļa".

Piedāvājām iegādāties autores Jūlijas Bojarenko jaunu grāmatu "Praktiskā finanšu grāmatvedība I.daļa".  Grāmatā ietverts praktiskais mācību kurss finanšu grāmatvedības apguvei, ņemot vērā izmaiņas finanšu likumdošanā no 2022.gada 1.janvāra

JAUNA GRĀMATVEDĪBAS METODIKA

Piedāvājam jūsu uzmanībai pilnu grāmatvedības organizācijas dokumentu komplektu, kurā ir atspoguļotas normatīvo aktu prasības, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.Aktualizēts 01.01.2024

IKS NILL ar visiem pielikumiem +·Sankciju IKS

Piedāvā pilnu komplektu par vienu cenu: NILLTFN politika + pielikumi+Sankciju IKS.Viss ir veidots tā, lai IKS būtu viegli un vienkārši pielāgot jūsu uzņēmumam.

Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas praktikums

Seminārs paredzēts grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, uzņēmumu vadītājiem un visiem tiem, kas vēlas iegūt praktiskās iemaņas naudas plūsmas pārskata sagatavošanā.
Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes

Pārskata perioda slēgšana bez kļūdām un neatbilstībām? Tas ir reāli! Ir vēl laiks uzklausīt profesionāļu ieteikumus un sagatavoties gada pārskata iesniegšanai

Tiešsaistes seminārs:Nodokļu likumdošanas jaunumi 2024. gadā

Svarīgi praktiski jautājumi un izmaiņas nodokļu likumdošanas piemērošanā 2024. gadā Pasniedzēja sniegs profesionāli izstrādātu un kvalitatīvu informāciju par nodokļu izmaiņām, kā arī atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem. .

Aktualitātes NILL TPFN un IKS aktualizācija licencēšanai.

Mūsu seminārs ir paredzēts tiem, kam nepieciešams: Iizstrādāt vai aktualizēt IKS, sagatavojot dokumentus licencēšanai un sagatavoties pārbaudei kā NILLN TPFN likuma subjekts.

Pilns ceļvedis licencešanā: IKS + profesionāļa konsultācija

Jūs saņemat atjauninātu IKS, t.i. pilnīga gatavība licencēšanai vai NILL pārbaudei un profesionāļa konsultācija

Aktualitātes NILL TPFN un IKS aktualizācija licencēšanai.

Mūsu seminārs ir paredzēts tiem, kam nepieciešams: Iizstrādāt vai aktualizēt IKS, sagatavojot dokumentus licencēšanai un sagatavoties pārbaudei kā NILLN TPFN likuma subjekts.
Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes

Jau atkal gads tuvojas noslēgumam, un sabiedrībās grāmatveži pamazām sāk pievērsties gada pārskata sagatavošanas Veicamās procedūras, sagatavojot 2022. gada pārskatu, ņemot vērā iekšējo un ārējo faktoru riskus