Finanšu uzskaites un nodokļu aspekti sagatavojot gada pārskatu par 2022.gadu

Ir vēl laiks uzklausīt profesionāļu ieteikumus un sagatavoties gada pārskata iesniegšanai! Seminārā tiks aplūkotas nianses, piemēram, debitoru parādi un nodokļu piemērošana, kreditoru novērtēšanas un norakstīšanas niances, aizdevumu un aizņēmumu uzsk

NILLTFN politika + pielikumi · Sankciju IKS

Piedāvā pilnu komplektu par vienu cenu: NILLTFN politika + pielikumi · Sankciju IKS.Viss ir veidots tā, lai IKS būtu viegli un vienkārši pielāgot jūsu uzņēmumam

JAUNA GRĀMATVEDĪBAS METODIKA

Piedāvājam jūsu uzmanībai pilnu grāmatvedības organizācijas dokumentu komplektu (turpmāk - «GRĀMATVEDĪBAS METODIKA»), kurā ir atspoguļotas normatīvo aktu prasības, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Grāmata "Praktiskā finanšu grāmatvedība I.daļa".

Piedāvājām iegādāties autores Jūlijas Bojarenko jaunu grāmatu "Praktiskā finanšu grāmatvedība I.daļa".  Grāmatā ietverts praktiskais mācību kurss finanšu grāmatvedības apguvei, ņemot vērā izmaiņas finanšu likumdošanā no 2022.gada 1.janvāra

Pilns ceļvedis licencešanā: IKS + profesionāļa konsultācija

Jūs saņemat atjauninātu IKS, t.i. pilnīga gatavība licencēšanai vai NILL pārbaudei un profesionāļa konsultācija

Aktualitātes NILL TPFN un IKS aktualizācija licencēšanai.

Mūsu seminārs ir paredzēts tiem, kam nepieciešams: Iizstrādāt vai aktualizēt IKS, sagatavojot dokumentus licencēšanai un sagatavoties pārbaudei kā NILLN TPFN likuma subjekts.
Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes

Jau atkal gads tuvojas noslēgumam, un sabiedrībās grāmatveži pamazām sāk pievērsties gada pārskata sagatavošanas Veicamās procedūras, sagatavojot 2022. gada pārskatu, ņemot vērā iekšējo un ārējo faktoru riskus

Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas praktikums

Seminārs paredzēts grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, uzņēmumu vadītājiem un visiem tiem, kas vēlas iegūt praktiskās iemaņas naudas plūsmas pārskata sagatavošanā.
Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes

Jau atkal gads tuvojas noslēgumam, un sabiedrībās grāmatveži pamazām sāk pievērsties gada pārskata sagatavošanas Veicamās procedūras, sagatavojot 2022. gada pārskatu, ņemot vērā iekšējo un ārējo faktoru riskus
Aktualitātes NILL TPFN un sankciju piemērošanā.IKS aktualizācija.

NILLTPFN temats ir aktuāls jau kādu laiku,tomēr prakse rada, ka IKS izveidošanas un ieviešanas procesā likuma subjektiem ir daudz jautājumu! Aktualitātes NILL TPFN un sankciju piemērošanā IIKS izveidošana,aktualizācija un sagatavošana licencēšana