IKS NILL + pielikumi+·Sankciju IKS


ARTBUH piedāvā pilnu komplektu par vienu cenu
NILLTFN politika + pielikumi + Sankciju IKS  

NAV SEMINĀRA, TIKAI METODIKA !!!

Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam rakstīt mums uz [email protected] vai noklikšķiniet uz pogas "REĢISTRĒTIES TAGAD"


IKS NILLTFPN Saturu atradīsiet cilnē "
SATURS"

Daudzus gadus pieredze un ikdienas prakse ir ļāvusi mums izstrādāt un piedāvāt mūsu Iekšējās kontroles sistēmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanai (turpmāk - IKS NILLTPFN) un sankciju iekšējās kontroles sistēmu.

Kāpēc iekšējās kontroles sistēmas paraugs ir jāiegādājas no profesionāļiem, no ARTBUH?


IKS NILLTPFN ietver pilnu obligāto pielikumu procedūru kopumu.
Normatīvās prasības, ieteikumi no VID rokasgrāmatas, NILL praktiskā pieredze un licencēšanas process ir ietverti vienā no mūsu pielikumiem. Sakarā ar nesen veikto pārbaužu rezultātiem un jaunāko VID vadlīniju atjauninājumu NILL likuma subjektiem - īpaša uzmanība ir pievērsta sankciju riska novērtējumam, sava riska un klienta riska novērtējumam.

Riska novērtējums ir jādokumentē! Tāpēc ir izstrādātas īpašas procedūras, lai izpildītu šo prasību. IKS NILLTPFN jūs redzēsiet skaidrus norādījumus par katru obligāto pieteikumu.


Viss ir veidots tā, lai IKS būtu viegli un vienkārši pielāgot jūsu uzņēmumam. Jums nav jātērē laiks un enerģija, meklējot kvalificētu informāciju, - mēs sniedzam jums pilnīgu Jums nav jātērē laiks un nervi, meklējot kvalificētu informāciju, - mēs sniedzam jums pilnīgu iekšējās kontroles sistēmu, kas atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Mēs pastāvīgi ne tikai aktualizējam metodiku atbilstoši likuma prasībām, bet arī papildinām un uzlabojam kvalitāti! Mēs ņemam vērā VID prasības pārbaužu rezultātos un licenču izsniegšanā!
Mums ir vispilnīgākais IKS komplekts.

Tātad jūs varat nodarboties ar grāmatvedību un uzņēmējdarbību, bet metodikas izstrādi uzticēt speciālistam!


Mūsu IKS metodika ietaupa jūsu laiku, lai jūs varētu pievērsties sava uzņēmuma izaugsmei.

Rezultātā IKS ARTBUH iegāde ir ideāls cenas un vērtības attiecība.


Cena par pilnu komplektu :


179,00 EUR (mēs neesam PVN maksātāji un šī ir galīgā summa)

161.00 EUR - pastāvīgiem klientiem  (10% atlaide)

Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam rakstīt mums uz [email protected] VAI nospiežot uz reģistrācijas pogas.

Viss ir veidots tā, lai IKS būtu viegli un vienkārši pielāgot jūsu uzņēmumam

IKS NILLTFPN SATURS:


1.Vispārīgie noteikumi
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas
3. Uz risku balstīta pieeja
4. Klienta identifikācija
5. Klienta patiesā labuma guvēja noskaidrošana
6. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana
7. Risku novērtējums
8. Klienta izpēte
9. Klienta darījumu uzraudzība
10. Atbildīgo darbinieku iecelšana
11. Darbinieku apmācība
12. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā Sabiedrība atturas no aizdomīga darījuma veikšanas
13. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem
14. Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā
15. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju
16. Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
17. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība
18. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu
19. IKS pārskatīšanas prasības un kārtība
20. Sankciju režīma un proliferācijas novēršanas uzraudzība
21. Terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzība

Sankciju IKS

1. Vispārīgie noteikumi
2. Sankciju riska novērtējums
3. Sankciju izpildes, izpētes un ievērošanas kārtība sadarbībā ar klientu
4. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) par konstatētajiem sankciju pārkāpumiem
5. Atbildība par sankciju riska pārvaldīšanas neievērošanu
6. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība saistībā ar sankciju riskiem

!!! Obligātie pielikumi – Sankciju likuma prasību izpildes procedūras.

Atbilstoši NILL likuma prasībām un VID norādījumiem ir izstrādāti šādi obligātie pielikumi- kārtība:
3 pielikumii - klienta identifikācija un viņa saimnieciskās darbības analīze
2 pielikumi - klienta riska novērtējums un sankciju riska novērtējums
2 pielikumi - pašu riska novērtējums
6 pielikumi - aizdomīga darījuma atpazīšanas parametri (kritēriji).
2 pielikumi - darbinieku apmācība
2 pielikumi - izvērtēšana un atbildīgās personas iecelšana
3 lietojumprogrammas - darījumu monitorings
1 pielikums - dokumentu iznīcināšana par klienta pētījumu