Pastāvot tirgū jau ne pirmo gadu, droši varam teikt:

Mēs labi protam savu amatu.

Mēs zinām visas profesijas mūsdienu reālijas.

Un mēs esam gatavi iemācīt to Jums.


KO MĒS PIEDĀVĀJAM:

• Kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus pieredzējušiem/praktizējošiem grāmatvežiem Mūsu pasniedzēji profesionāli izpēta un analizē visu grāmatveža darbam nepieciešamo finanšu un nodokļu informāciju. Viņi akcentē uzmanību būtiskiem aspektiem un ieteiks, kādas izmaiņas likumdošanā ir tikai redakcionālas un neko nemaina uzņēmuma dzīvē. Iespējams, ka Jūsu apmācības mērķis var būt tikai nepieciešamība apstiprināt "Kompetenta grāmatveža" sertifikātu. Jebkurā gadījumā mūsu nodarbībās Jūs gaida pasniedzēju augstā profesionalitāte, individuāla pieeja un lieliska darba atmosfēra!

• Speciālizēto literatūru profesionāliem grāmatvežiem un iesācējiem Mūsu pasniedzējas J. Bojarenko 2022. gadā izdotā grāmata “Praktiskā grāmatvedība I.daļa” ir piemēru ar risinājumiem un uzdevumu par ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaiti krājums. Mācību materiāls ir pasniegts tā, lai ar konkrētu praktisku situāciju palīdzību būtu iespējams apgūt sarežģītas likumdošanas normas.

• Iekšējās kontroles sistēmu (AML) – dokumentu, kas jāizstrādā katram NILLTF likuma subjektam, t.sk. ārpakalpojumu grāmatvežiem. Šī iekšējās kontroles sistēma ir obligāts dokuments grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam licences saņemšanai.

AR KO MĒS ATŠĶIRAMIES:

Informācijas pasniegšanai sistēma mūsu kursos atšķiras no citām konkurējošām firmām. Mēs neizklājam likumu slaidos, lai ar izteiksmi nolasītu tos klausītāju priekšā. Jūs katrs to var izdarīt patstavīgi.

Mūsu mācību kursos un semināros Jūs saņemsiet:

• strukturētu informāciju un salīdzinošu analīzi par izmaiņām nodokļu un finanšu likumdošanā pilnīgai izpratnei par to, kurām izmaiņām likumdošanā jāpievērš īpaša uzmanība un kurām ir tikai redakcionāls raksturs;

• Valsts ieņēmumu dienesta metodiskā materiāla un uzziņu apkopojumu par aktuālām, praktiskām situācijām;

• praktisku piemēru risināšanu un analīzi, kas ir grāmatvežu ikdienas ceļvedis. Neapšaubāmi, šāda pieeja nodrošina maksimālu rezultātu mācību materiāla apgūvē un sniedz reālus ieguvumus grāmatveža darbā.

Mūsu likumdošana mainās tik bieži, ka dažkārt nav iespējams izsekot līdzi kārtējām izmaiņām. Un kad tiek piedāvāts apkopots, strukturēts mācību materiāls, kas ilustrēts ar konkrētiem praktiskiem piemēriem, tas ļauj izprast jaunas un neaizmirst “vecās” izmaiņas.

Pēc mūsu klientu atsauksmēm, mūsu pasniedzēju izstrādāti mācību materiāli ir īsta grāmatvežu rokasgrāmata. Šī ir mūsu unikālā pieeja.
Mūsu mācību metodikas būtība ir pieejamā formā, viegli un saprotamā valodā paskaidrot dažādas sarežģītības pakāpes jautājumus.

Mēs skaidrojam uz konkrētiem piemēriem, nodokļu un finanšu likumdošanas problemātiskās situācijas sadalot sastāvdaļās.
Turklāt mūsu pasniedzēji ir īsti savas jomas profesionāļi: spēj noturēt auditorijas uzmanību, ieinteresēt, iesaistīt diskusijā un labprāt atbild uz klausītāju jautājumiem. Pie tam, mums ir arī salīdzinoši zemas cenas priekš Latvijas.

KĀDAS IR MŪSU UZŅĒMUMA PAMATVĒRTĪBAS?

Mūsu uzņēmuma galvenā vērtība ir mūsu klienti. Mēs vienmēr priekšplānā izvirzām sekmīgu mācību materiāla apguvi. Izglītot un palīdziet apgūt sarežģītu materiālu vienkāršā veidā un draudzīgā atmosfērā. Un arī uzticība mums, kā profesionāļiem. Mūsu pasniedzēji ir profesionāļi
ar lielu pieredzi (28 gadi izglītības jomā) un pamatīgu zināšanu krātuvi.
Pastāvīgie klienti pie mums nāk tieši tāpēc, ka mums uzticas, jo kursos un semināros saņemtā informācija vienmēr ir uzticama un viņu jautājumi nepaliek bez atbildēm. 

 

KĀDA IR MŪSU GALVENĀ PRIEKŠROCĪBA?

Profesionāli un pieejami! Ideāla cenas un kvalitātes attiecība!