Jolanta Reinvalde Ekonomikas Maģistre M.Sc.Oec

Pasniegšanas pieredze 28. gadi.

E

ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciālists, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.Mūsu profesionālā lektore  jau vairāk nekā 28 gadus māca grāmatvežus,
labi pārzina savu darbu un ir gatava dalīties ar savām zināšanām un pieredzi!
Jolantai Reinvalde ir liela pacietība un talants izskaidrot pat vissarežģītākās nodokļu likumdošanas nianses.


Jūlija Bojarenko Ekonomikas Maģistre M.Sc.Oec

Pasniegšanas pieredze 28. gadi.

E

Finanšu un vadības grāmatvedības pasniedzēja ar 28 gadu pieredzi, Mg.sc.ing., sertificēta grāmatvede-auditore, grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, praktizējošā grāmatvede, grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanas programmu autore, seminaru un semināru un populārzinātnisko rakstu autore.
Grāmatvedība ir uz stingriem noteikumiem balstīta māksla. Ja zini noteikumus un saproti kā tie darbojas,
vari nodarboties ar radošo procesu.
 Grāmatvedības uzskaites būtību atklāj četri likumi un četri “maģiski” noteikumi.
Četri pīlāri, uz kuriem viss balstās, fundaments no kura izaug burvīga celtne.

Ir nepieciešams pastāvīgi pie tiem vērsties, ar to palīdzību izskaidrot grāmatvedības dīvaino brīnumu - "līdzsvaru".

Jau pašā karjeras sākumā es sapratu, ka apmācības process ir apbrīnojams. Kad cilvēks, kuram ir vēlme,
bet nav nekādu zināšanu grāmatvedībā, sāk saprast un patstāvīgi sastādīt finanšu pārskatus - tas man
kā pasniedzējai ir vispriecīgākais brīdis. 

No pasniegšanas viedokļa ir nepieciešams sarežģīto pārvērst par vienkāršu.
Šis darbs man sagādā lielu prieku un es saņemu milzīgu paktisko zināšanu krājumu,
komunicējot ar klausītājiem

.