Ārpakalpojuma grāmatvežiem līdz 1.jūlijam jāsaņem licence!


Svarīga paziņojums no Valsts ieņēmumu dienesta (VID): sākot ar šī gada 1. jūliju,
ārējas grāmatvedības pakalpojumu sniegšana bez licences būs aizliegta!

Tas nozīmē, ka grāmatvedības speciālisti, kuri nav ieguvuši licenci, vairs nespēs turpināt darbību šajā jomā. Lai turpinātu darbību pēc 2023. gada 1. jūlija, visi ārējo pakalpojumu sniedzēji ir pienākumi nekavējoties iesniegt pieteikumu par licenci iegūšanu. Licencēšanas prasības attiecas gan uz uzņēmumiem, kas sniedz ārējos grāmatvedības pakalpojumus, gan uz fiziskajām personām, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību.

Lai iegūtu licenci, var izmantot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmu, aizpildot pieteikumu "Pieteikums par ārējā grāmatvedības pakalpojuma sniedzēja licenci".

Pieteikumā ir jānorāda atbildīgā grāmatvedības speciālista personiskie dati, jāpievieno dokumenti, kas apliecina viņa profesionālo kvalifikāciju un darba pieredzi, iekšējās kontroles sistēma un civiltiesisko atbildību apdrošināšanas polise.

Fiziskajām personām, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību un sniedz ārējos grāmatvedības pakalpojumus, jāiesniedz līgums ar klientiem par ārējā grāmatvedības uzskaiti. Informācija par licencētiem ārējo grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem ir pieejama VID mājaslapas reģistrā. Šis licencēšanas mehānisms palīdz uzņēmējiem noteikt ārējo pakalpojumu sniedzēju kompetenci un uzticamību.

Līdz šim jau ir izsniegtas 1 628 licences ārējo grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, no kuriem 1 342 licences ieguvuši uzņēmumi, bet 286 licences – fiziskās personas, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību. Kopumā VID reģistrēti 5 228 ārējo pakalpojumu sniedzēji
.