• Ministru kabineta noteikumos Nr. 399

    Visām sabiedrībām neatkarīgi no to lieluma atļauts finanšu pārskata pielikumu arī par 2017.gadu iesniegt VID EDS skenētā veidā.