Finanses un nodokļi profesionāļiem 25 stundas


Kursa ilgums:

5. piekdienas, 25. ak.stundas

Kursu lasa:

Jolanta Reinvalde un Jūlija Bojarenko

Mācību ilgums:

09. 02.24 - 08.03.24.

Šis kurss ir ideāli Jums piemērots, ja Jūs:


 • Vēlaties saņemt atbildes uz reāliem jautājumiem no savas prakses.
 • Meklējiet strukturēto informāciju un salīdzinošo analīzi par izmaiņām nodokļu likumdošanā 2024.gadam.
 • Meklējiet risinājumus reālām situācijām un problēmām, ar kurām profesionāļi saskaras savā praksē.
 • Vēlaties uzzināt galvenos finanšu grāmatvedības aspektus tikai vienā lekcijā. Reģistrējies tagad
 • Nevēlaties tērēt laiku likumdošanas izmaiņu noteikšanai un analīzei, jo mūsu pasniedzēji to visu jau ir izdarījuši jūsu vietā
 • . Vēlaties uzzināt, kādas nodokļu sekas ietvertas nodokļu likumdošanas jaunājos grozījumos un kādas iepriekšējās izmaiņas joprojām ir spēkāKo sagaidīt no šī kursa:

 • Lekciju 25 akadēmiskās stundas, 5 lekcijas reizi nedēļā, no 09.30 līdz 13.10.
 • Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.
 • Kurss neaprobežojas tikai ar teoriju – piedāvājam reālas situācijas, ar kurām speciālisti saskaras ikdienas praksē.
 • Pieredzējuši pasniedzēji-praktiķi, kuri dalīsies ar Jums savās daudzu gadu zināšanās un vērtīgajā pieredzē Uzziniet galvenās kļūdas, finansiālos zaudējumus un nodokļu izmaiņu dinamiku
 • Kursu apmaksa ir ērta – varat to sadalīt divās daļās, lai atvieglotu finansiālo slogu
 • .Šo kursu unikālu padara tas, ka mēs piedāvājam Jums iespēju uzdot konkrētus jautājumus un saņemt atbildes.
 • Jūs varēsiet aktīvi sadarboties ar pasniedzējiem un apspriest jautājumus, kas Jums rodas mācību procesā.

Dalības maksa:

166€ -Pastāvīgajiem klientiem (Ja piedalījāties vismaz 3 mūsu kursos vai semināros pēdējo 2 gadu laikā)
185€ pārējiem  klausītājiem

Atlaides:

10% — Pastāvīgajiem klientiem, bezdarbniekiem
20% — Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem - katrai apmācāmai personai. pastāvīgajiem klientiem
25% Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.


I Likums “Par nodokļiem un nodevām”
1. Jauna pieeja nodokļu administrēšanā - esošo kontroles pasākumu apvienošana, atbilstoši likuma izmaiņām;
2. Nodokļu nomaksas veicināšanas jēdziens, mērķi, VID darbības pirms nodokļu kontroles uzsākšanas, nodokļu kontroles process saskaņā ar likuma grozījumiem no 30.06.2023;
3. Vienošanās līguma jaunais regulējums jeb «kā vienošanās līgums samazina maksājumus»;
4. Jauna kārtība zemu nodokļu un beznodokļu valstu saraksta veidošanā , statusa ietekme uz nodokļu piemērošanu

II.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas
1. Izmaiņas IIN piemērošanā un jauni neapliekamo ienākumu veidi 2024.gadā;
2. Nerezidentu ienākumi un attālinātais darbs, nodokļi un sekas, skaidrojumi un piemēri;
3. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma apmēra un ienākumu veidiem - progresīvā nodokļa likme, izmaiņas
IIN deklarācijas iesniegšanas kārtībā no 2024. gada;
4. Faktiskais neapliekamais minimums, ienākumu veidi, kuriem neapliekamais minimums netiek piemērots. Likumdošanas grozījumu ietekme uz nodokļu aprēķināšanu;
5. Attaisnotie izdevumi - izdevumu veidi un ierobežojumi, izmaiņas attaisnoto izdevumu piemērošanā saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu), nodokļu atvieglojumu korekciju piemēri par iemaksām privātajos pensiju fondos;
6. Neapliekamo ienākumu veidi, to atspoguļošana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2024. gada;
Darbinieka attaisnoto izdevumu piemēri un salīdzinošā analīze, kad var, piemēram, apmaksāt izdevumus pārtikas un apģērba iegādei;
7. IIN likmes kapitāla ienākumam, patentmaksas un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
8. Jaunie minimālo ienākumu sliekšņi;
9. Valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas:
a) darba devējiem, darbiniekiem,
b) pašnodarbinātām personām;

III Uzņēmumu ienākuma nodoklis
1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības, aizpildot pārskata gada pēdējo deklarāciju. Atvieglojumi par ziedojumiem. Atvieglojumu piemērošanas nianses: kas nav likumā, bet ir metodiskajos materiālos;
2. Izmaiņas zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā un to sekas uzņēmējiem;
3. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem parādiem ietekme uz UIN;
4. . Reprezentatīvas automašīnas statusa noteikšanas izmaiņas
 5. Izskatīsim visas UIN deklarācijas aizpildīšanas nianses. Noderīgi padomi un rekomendācijas.

IV Pievienotās vērtības nodoklis
1. PVN būtība un darījumu veidi, darījuma apliekamā vērtība preču piegādēs un pakalpojumu sniegšanā (nekustāmā īpašuma nomas darījumos, finanšu pakalpojumos u.c.);
2. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Darījumi, kas nav apliekami ar PVN;PVN piemērošanas aktuālie jautājumi praktiskos piemēros;
3. Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu;
4. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana;
5. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad maksāt PVN,t.sk. pakalpojumiem, kas tiek sniegti nepārtraukti ilgstošā laika periodā.
6. PVN apgrieztās aprēķināšanas kārtība likumā noteiktajām preču un pakalpojumu grupām;
7. Citi aktuāli jautājumi, kas saistīti ar PVN likuma grozījumiem

V. Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 2023. gadā. Jaunas UVTN likmes visām vieglajām automašīnām no 01.07.2023.

1. Attaisnojuma dokumenti. Grāmatvedības normatīvo aktu prasības elektroniskajiem dokumentiem. Elektronisko dokumentu juridiskais spēks. Attaisnojuma dokumentu glabāšana atkarībā no to formāta.
2. Kādi iekšējie dokumenti ir jāizstrādā uzņēmumā saskaņā ar jauno finanšu tiesību aktu prasībām un kāda ir to būtiskā atšķirība no iepriekšējiem?
3. Tipisku kļūdu analīze ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmā kapitāla uzskaitē, pamatojoties uz 2022. gada pārskata revīziju rezultātiem.
4. Šaubīgie un bezcerīgie debitoru parādi, grāmatvedības politika (šaubīgo un bezcerīgo debitoru atzīšanas kritēriji, uzkrājumu veidošana, bezcerīgo debitoru norakstīšana), ietekme uz finanšu rādītājiem un UIN.
Likumdošanas praktiska piemērošana.
5. Saistību atzīšanas kritēriji (t.sk. neizmantotais atvaļinājums).
Saistību norakstīšana veicot norēķinu inventarizāciju un saistībā ar kreditora atteikšanos no viņa prasījuma
6. Problemātisko situāciju apkopojums un novērtēšana. VID metodiskie materiāli un uzziņas par aktuāliem jautājumiem finanšu uzskaitē, speciālista komentāri un ieteikumi.

Reģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu