"Finanšu grāmatvedība" praktiskais mācību kurss


Informācija par kursu:

NEW!

Praktiskais mācību kurss finanšu grāmatvedības apguvei, kas ir paredzēts lai apgūtu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas finanšu grāmatvedībā, analizējot piemērus un risinot uzdevumus. Kurss ir paredzēts dažādu līmeņu praktizējošiem grāmatvežiem, uzņēmējiem, finanšu speciālistiem, finanšu nodaļas studentiem un visiem tiem, kam ir vēlēšanās iedziļināties un apgūt grāmatvedības uzskaites likumsakarības, sistematizēt, padziļināt un aktualizēt zināšanas un prasmes grāmatvedības jautājumos.

Mācību kursa ietvaros tiks piedāvāti praktisku piemēru risinājumi un pārdomātie uzdevumi.

Mācību materiāls ir veidots ka noderīgs izziņas materiāls, kurā nepieciešamības gadījumā iespējams rast atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla, uzkrājumu un kreditoru, ka arī ieņēmumu un izdevumu uzskaiti līdz pat sīkākām niansēm.


Kas ir nepieciešams veiksmīgai kursa apguvei?
Grāmatvedības teorijas zināšanas un vēlme tās pilnveidot! 


Kas būs kursā:


Grāmatvežu profesionālo zināšanu un prasmju sistematizēšana, padziļināšana un aktualizēšana ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla, uzkrājumu, saistību, ienākumu un izdevumu uzskaites jautājumos

Programma paredzēta:


  • esācējiem, kuri ir apguvuši grāmatvedības teoriju un kuriem trūkst praktisko iemaņu.

  • izglītības iestāžu studentiem, kuriem nepieciešams sistematizēt zināšanas un papildināt tās ar praktisko pieredzi, risinot dažādu situāciju piemērus.

  • grāmatvežiem, kuriem ir pieredze un kuri atsāk savu profesionālo darbību pēc ilgstošā pārtraukuma

  • kā arī praktizējošiemi grāmatvežiem, kuri ir speciālisti vienā noteiktā uzskaites jomā un vēlas apgūt visu saimniecisko operāciju daudzveidību.

Nodarbību sākums un laiks: 

No 25.11.2023 - 16.12.2023 
Nodarbību laiks būs no plkst. 09:30 līdz 13:00. ,

Nodarbības notiks sestdienās no 9:30 ,tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom konferences platformu.

Semināra lektors:


Jūlija Bojarenko
– ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore. Pasniegšanas pieredze 28 gadi.

Dalības maksa:


EUR 164.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 180.00- pārējiem semināra klausītājiem

IZDEVĪGI!


Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.

Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.

Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10 %
no dalības maksas. Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Atlaides nesummējas

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir. Ja kādi jautājumi droši zvani pa tālr.29506068 vai raksti e-pastā: [email protected]Finanšu grāmatvedība 

4 nodarbības

(20 stundas)


1.Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana un uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām

• Nemateriālie ieguldījumi: atzīšanas kritēriji, sastāvs, novērtēšana un uzskaite, vērtības norakstīšana.
• Pamatlīdzekļi: atzīšanas kritēriji, sastāvs, novērtēšana un uzskaite, vērtības norakstīšana. Remonta izdevumu klasifikācija un uzskaite. Pamatlīdzekļi pārvērtēšana. Finanšu un operatīva noma. Bez atlīdzības saņemto objektu uzskaite.
• Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: atzīšanas kritēriji, sastāvs, novērtēšana un uzskaite.
• Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana bilances datumā.
• Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanā un uzskaitē.

2. Krājumu uzskaites īpatnības atbilstoši normatīvo aktu prasībām

• Krājumu novērtēšana iegādes izmaksās un ražošanas pašizmaksā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes.
• Krājumu zudumi, to veidi un uzskaites īpatnības.
• Krājumu novērtēšana bilances datumā.
• Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze krājumu uzskaitē

3. Debitoru un kreditoru uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām

• Debitoru parādu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā: šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu atzīšanas kritēriji un novērtēšanas metodes, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem, bezcerīgo debitoru norakstīšana, to ietekme uz finanšu rādītājiem. Uzkrātie ieņēmumi debitoru sastāvā.
• Kreditoru parādu uzskaite un inventarizācijas rezultātu atspoguļošana.
• Uzkrātās saistības – atzīšanas kritēriji un uzskaite. • Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze debitoru un kreditoru uzskaitē.

 4. Pašu kapitāla uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām

• Pašu kapitāla struktūra, kustība un uzskaite.
• Nesadalītās peļņas uzskaite. Peļņas sadales uzskaite. Rezervju uzskaite.
• Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze pašu kapitāla uzskaitē.

 5. Uzkrājumu uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām

• Uzkrājumu atzīšanas kritēriji un uzskaites metodes.
• Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze uzkrājumu uzskaitē.

6. Ieņēmumu un izdevumu atzīšana, to uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām


• Ieņēmumu un izdevumu atzīšanas kritēriji.
• Ieņēmumu atzīšana no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.
• Ieņēmumu atzīšana no procentiem, autoratlīdzības un dividendēm.
• Dāvinājumi un ziedojumi. • Praktisko piemēru risināšana par ieņēmumu un izdevumu atzīšanā un uzskaitē.