Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas praktikumsInformācija par semināru:


Seminārs paredzēts grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, uzņēmumu vadītājiem un visiem tiem, kas vēlas iegūt praktiskās iemaņas naudas plūsmas pārskata sagatavošanā.
Semināra materiāli ir viegli pārskatāmi, ar tabulām un piemēriem, kas palīdz uztvert un labāk izprast sniegto informāciju.
Šis seminārs ir lieliska iespēja papildināt esošās un iegūt jaunas zināšanas. Semināra laikā lektore atbildēs arī uz klausītāju padziļinātiem specifiskiem jautājumiem.

Semināra lektors:


Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore


Seminās notiek:


26.01.2024 no 9.30-12.30 - tiešsaistes formātā, izmantojot

Zoom video konferences platformu. Vebināra izdales materiāli tiks nosūtīti Jums elektroniski pirms vebināra norises.

Tiešsaistes formāta konferenču galvenā priekšrocība ir laika ietaupījums

.Klausīties lektoru neizejot no mājām – tas ir ērti! Turklat tiešsaistes apmācībā var piedalīties no jebkuras vietas Latvijā
. Vairs nevajag tērēt laiku, lai nokļūtu semināra norises vietā, nevajag pēc darba nogurušiem braukt pilsētas otrā pusē,
lai noklausīties lekciju .

Tagad Jūs varat piedalīties apmācībā, ērti iekārtojoties savā mīļākajā krēslā ar krūzīti tējas vai kafijas!

Pie tam, Jūs varat ne tikai klausīties lekciju, bet arī uzdot jautājumu lektoram un izklausīt citu klausītāju viedokli.

Dalības maksa:


EUR 55.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 65.00- pārējiem semināra klausītājiem (neesam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs)

Atlaides:


*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā .
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Svarīgi:


Rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma.

Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti.

Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku

.

Seminārs paredzēts grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, uzņēmumu vadītājiem un visiem tiem, kas vēlas i
egūt praktiskās iemaņas naudas plūsmas pārskata sagatavošanā.


1. Normatīvo aktu prasības, kas reglamentē nauda plūsmas pārskata sagatavošanu. Nauda plūsmas pārskata struktūra: pamatdarbības naudas plūsma, ieguldīšanas darbības naudas plūsma, finansēšanas darbības naudas plūsma.

2. Ar naudu nesaistīto darījumu analīze un atspoguļošana nauda plūsmas pārskatā.

3. Atsevišķi posteņi: procenti, dividendes, finanšu līzings, uzņēmumu ienākuma nodoklis, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas u.c.

4. PVN atspoguļošana nauda plūsmas pārskatā - speciālās korekcijas nauda plūsmas pārskata sastādīšanas vajadzībām.

5. Naudas plūsmas pārskata sastādīšana izmantojot tiešo metodi pēc grāmatvedības datiem un veicot speciālās korekcijas peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.

6. Naudas plūsmas pārskata sastādīšana izmantojot netiešo metodi. Korekciju ekonomiskā būtība un mehānisms. Naudas plūsmas un peļas vai zaudējumu analīze – kādu faktoru rezultātā peļņa nesakrīt ar naudas plūsmu.

7. Piemēru risināšana, iespējamo kļūdu un problemātisko situāciju analīze.