Tiešsaistes seminārs:Nodokļu likumdošanas jaunumi 2024. gadā


Šis seminars ir ideāli Jums piemērots, ja Jūs:

  • Interesējaties par izmaiņām nodokļu likumdošanā.

  • Nevēlaties tērēt laiku, analizējot un identificējot izmaiņas likumdošanā

  • Meklējiet strukturēto informāciju un salīdzinošo analīzi par izmaiņām nodokļu likumdošanā 2023./2024.gada


Ko sagaidīt no šī seminārs:

  • Nodarbības notiks tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu,08.12.2023 plkst. 10:00– 12:30
  • Pasniedzēja sniegs profesionāli izstrādātu un kvalitatīvu informāciju par nodokļu izmaiņām, kā arī atbildēs uz apmeklētājujautājumiem.
  • Vebināra izdales materiāli tiks nosūtīti Jums elektroniski pirms vebināra norises.
Semināra lektors:

Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciāliste, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja , praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 29 gadu pasniegšanas darba pieredze

Dalības maksa:

EUR 45.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 50.00- pārējiem semināra klausītājiem (neesam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs)

Atlaides:

*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā .

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Svarīgi: rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma.
Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti.Semināra programma 

I Likums “Par nodokļiem un nodevām”

1. Jauna pieeja nodokļu administrēšanā no 30.06.2023. - esošo kontroles pasākumu apvienošana atbilstoši likuma izmaiņām,
VID darbības pirms nodokļu kontroles uzsākšanas, nodokļu kontroles process saskaņā ar likuma grozījumiem.
2. Vienošanās līguma jaunais regulējums jeb «kā vienošanās līgums samazina maksājumus».
3. Reitingu sistēmas ieviešana no 01.01.2024.
4. Jauna kārtība zemu nodokļu un beznodokļu valstu saraksta veidošanā no 01.07.2023., statusa ietekme uz nodokļu
piemērošanu (saraksta aktualizēšana 2023.gada 1.novembrī).

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, MUN un VSAOI.


1. Minimāla alga 2024. gadam un likumu normas, ko ietekmē minimālās algas izmaiņas (IIN likums un VSAOI).
2. Plānotie grozījumi IIN likumā 2024.gadā: darba devēja kompensācija par attālinātā darba veikšanu; darba devēja apmaksātā mācību maksa;
-veselības apdrošināšanas prēmiju limita izmaiņas; atbrīvojumu no nodokļa par pabalstiem izmaiņas;
-attaisnotie izdevumi par pensiju uzkrājumiem ES pensiju fondos;
-atvieglojumu un neapliekamā minimuma piemērošana MUN maksātājiem;
-jauna likme MUN maksātājiem; autoratlīdzību saņēmēju nodokļu režīms 2024. gadam;
-ienākuma definīcija darījumos ar laulātajiem un radiniekiem.

3. Automātiskās nodokļu atmaksas ieviešana no 2023. gada,
Оbligātās deklarēšanas sistēmas ieviešana no 2024. gada.

III Uzņēmumu ienākuma nodoklis

1. UIN kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas iestādēm.

2. Reprezentatīvā auto vērtības izmaiņas un atbrīvojumi no UIN par reprezentatīvu auto ekspluatācijas izmaksām, reprezentatīva
auto statusa noteikšana nomātām automašīnām.

IV Pievienotās vērtības nodoklis

1. Plānotie grozījumi PVN likumā 2024.gadā: reģistrācijas sliekšņa paaugstināšana;
-ar nodokli neapliekamie pakalpojumi - biedrību organizētie sporta pasākumi,
-sporta nodarbības, bērnu nometnes; zaudēto parādu norakstīšana un PVN korekcija;
-priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu izmaiņas attiecībā uz izmaksām reprezentatīvo automobiļu
degvielas un ekspluatācijas izdevumiem.