Pilns ceļvedis licencešanā: IKS + profesionāļa konsultācija


IKS + Rokasgrāmata (speciālista 2 stundu konsultācija-praktikums)


Priekšrocības:

1.Jūs saņemat aktualizētu IKS, t.i., pilnīgu gatavību licencēšanai vai NILL pārbaudei

2. Pēc konsultācijas-praktikuma Jūs uzzināsiet, kā noformēt pielikumus/procedūras, jo Jums tiks piedāvāti piemēri

3. Risinot piemēru konsultācijas-praktikuma laikā Jūs uzzināsiet, kā dokumentēt klienta risku, savu risku un sankciju risku.

4. Konsultācijas laikā varēsiet uzdot jautājumu profesionālim

Konsultācijas-praktikuma gaitā tiks izskatītas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:


• Kādi dokumentus jāiesniedz grāmatvedim licences saņemšanai?
-Kā šiem dokumentiem jābūt noformētiem?
-Kādas pretenzijas VID visbiežāk izvirza licencēšanas dokumentiem?
• Kādas sadaļas ir jāiekļauj IKS, lai nokārtotu licencēšanas procedūru vai NILL pārbaudi?
• Uz kādu datumu IKS jābūt atjauninātai?
• Cik bieži un kādos gadījumos ir nepieciešama IKS aktualizācija?
• Par kuru NILLTPFN likuma prasību pārkāpšanu visbiežāk tiek sodīti ārējo grāmatvedības pakalpojumu grāmatveži?
• Kādu metodoloģiju labāk izmantot, novērtējot klienta risku?
-Kā dokumentēt risku - risinām piemēru!!!
• Kā novērtēt savu risku -NILLTPFN likuma subjekta risks.
• Cik bieži riska novērtējums būtu jāpārskata un jāatjaunina?
• Kādas obligātas procedūras ir jāizpilda, veicot klienta izpēti?
-Kā dokumentēt klienta izpētes rezultātus?
• Kādos gadījumos tiek veikta vienkāršota klienta uzraudzība un kādos gadījumos padziļināta?
• Pēc kādām pazīmēm/parametiem darījumi tiek atzīti par aizdomīgiem?
-Kas iestata šos parametrus?

Praktikuma lektors:

Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.Pasniegšanas pieredze 28 gadi.

Praktikuma laiks:


21.03.2023 plkst. 09:30– 11:30 – LATVIEŠU VALODĀ


Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

Dalības maksa:


EUR 139.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 155.00- pārējiem semināra klausītājiem

Cenā ir iekļauts: IKS metodika un speciālista 2 stundu konsultācija.


Ar mūsu metodiku grāmatveži veiksmīgi iegūst licenci un iziet NILLTFN likuma prasību ievērošanas pārbaudi.

Par semināra apmeklējumu tiks izsniegts apliecinājums (NILLNTPF likuma 9.panta)

*Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes) atlaide 10 % no dalības maksas

Reģistrējoties uz praktikumu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!

Apmācāmo skaits: minimālais– 10. cilvēki; maksimālais – 20. cilvēki.

Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits,tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.Konsultācijas-praktikuma gaitā tiks izskatītas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

• Kādi dokumentus jāiesniedz grāmatvedim licences saņemšanai?
-Kā šiem dokumentiem jābūt noformētiem?
- Kādas pretenzijas VID visbiežāk izvirza licencēšanas dokumentiem?
• Kādas sadaļas ir jāiekļauj IKS, lai nokārtotu licencēšanas procedūru vai NILL pārbaudi?
• Uz kādu datumu IKS jābūt atjauninātai?
• Cik bieži un kādos gadījumos ir nepieciešama IKS aktualizācija?
• Par kuru NILLTPFN likuma prasību pārkāpšanu visbiežāk tiek sodīti ārējo grāmatvedības pakalpojumu grāmatveži?
• Kādu metodoloģiju labāk izmantot, novērtējot klienta risku?
-Kā dokumentēt risku - risinām piemēru.
• Kā novērtēt savu risku -NILLTPFN likuma subjekta risks
. • Cik bieži riska novērtējums būtu jāpārskata un jāatjaunina?
• Kādas obligātas procedūras ir jāizpilda, veicot klienta izpēti?
-Kā dokumentēt klienta izpētes rezultātus?
• Kādos gadījumos tiek veikta vienkāršota klienta uzraudzība un kādos gadījumos padziļināta?
• Pēc kādām pazīmēm/parametiem darījumi tiek atzīti par aizdomīgiem? Kas iestata šos parametrus?


IKS NILLTFPN SATURS:
1.Vispārīgie noteikumi
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas principi
3. Uz risku balstīta pieeja
4. Klienta identifikācija
5. Klienta patiesā labuma guvēja noskaidrošana
6. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana
7. Risku novērtējums
8. Klienta izpēte
9. Klienta darījumu uzraudzība
10. Atbildīgo darbinieku iecelšana
11. Darbinieku apmācība
12. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā Sabiedrība atturas no aizdomīga darījuma veikšanas
13. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem
14. Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā
15. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju
16. Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
17. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība
18. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu
19. IKS pārskatīšanas prasības un kārtība
20. Sankciju režīma un proliferācijas novēršanas uzraudzība
21. Terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzība

Sankciju likuma ievērošanas IKS saturs:

1. Vispārīgie noteikumi
2. Sankciju riska novērtējums
3. Sankciju izpildes, izpētes un ievērošanas kārtība sadarbībā ar klientu
4. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) par konstatētajiem sankciju pārkāpumiem
5. Atbildība par sankciju riska pārvaldīšanas neievērošanu
6. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība saistībā ar sankciju riskiem
Obligātie pielikumi – Sankciju likuma prasību izpildes procedūras.