Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes


Sagatavojieties Gada pārskata iesniegšanai savlaicīgi!
Pārkārtoties ir grūti,BET argumentu pārskatu iesniegšanas termiņa pagarināšanai NAV!


Informācija par semināru:

Seminārā tiks runāts par veicamajiem darbiem pirms gada pārskata sagatavošanas - sabiedrību aktīvu analīzei un vērtības samazināšanās izvērtējumam, kreditoru saistību pārbaudei un uzkrājumu veidošanai.
Seminārā pārrunāsim kādiem virsgrāmatas posteņiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.

✔️Kā pareizi novērtēt darbības turpināšanas principu ekonomiskās lejupslīdes apstākļos
✔️Kā novērtēt debitorus bilances datumā un uzrādīt šaubīgos parādus UIN deklarācijā
✔️Kādi grozījumi ir veikti Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā?

Semināra laikā lektore skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu - aktualitātēm gada pārskata sastādīšanā, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem.

Semināra lektors

Jūlija Bojarenko
– ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi,
praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore

Seminās notiek:


01.02.2023 no 9.30-12.30 - tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu. Vebināra izdales materiāli tiks nosūtīti Jums elektroniski pirms vebināra norises.

Tiešsaistes formāta konferenču galvenā priekšrocība ir laika ietaupījums.Klausīties lektoru neizejot no mājām – tas ir ērti! Turklat tiešsaistes apmācībā var piedalīties no jebkuras vietas Latvijā. Vairs nevajag tērēt laiku, lai nokļūtu semināra norises vietā, nevajag pēc darba nogurušiem braukt pilsētas otrā pusē, lai noklausīties lekciju .
Tagad Jūs varat piedalīties apmācībā, ērti iekārtojoties savā mīļākajā krēslā ar krūzīti tējas vai kafijas!
Pie tam, Jūs varat ne tikai klausīties lekciju, bet arī uzdot jautājumu lektoram un izklausīt citu klausītāju viedokli.
Tas ir ātrs veids, kā ātri izprast tēmu un nekavējoties lejupielādēt nepieciešamo informāciju savā datorā. Jūs noteikti novērtēsiet mūsu konferenču priekšrocības!

Dalības maksa:
EUR 55.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 64.00- pārējiem semināra klausītājiem (neesam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs)

Atlaides: *Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 15% apmērā .
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.
Svarīgi: rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma.
Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti.
Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.Gada pārskata sagatavošana par 2022.gadu

1. Aktuālie jautājumi par gada pārskata sagatavošanu. Notikumi pēc bilances datuma. grāmatvedības politikas maiņa un grāmatvedības aplēšu izmaiņas.

2.Veicamās procedūras sagatavojot gada pārskatu par 2022.gadu:

2.1. Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā (t.sk. līdzdalības sabiedrību kapitālā novērtēšana bilances datumā).
2.2. Krājumu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā. Krājumu vērtības samazināšanas pazīmes. Krājumu zudumi. Avansa maksājumi, galvojuma naudas vai rokasnaudas maksājumi un UIN nianses.
2.3. Debitoru parādu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā.
Šaubīgie un bezcerīgie debitori, grāmatvedības politika (šaubīgo un bezcerīgo debitoru atzīšanas kritēriji, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem, bezcerīgo debitoru norakstīšana), ietekme uz finanšu rādītājiem un UIN.
2.4. Izsniegtie aizdevumi, to riski. Aizdevumi saistītajām personām un UIN nianses.
2.5. Saistību novērtēšana bilances datumā. Saistību atzīšanas kritēriji (t.sk. saistību summas pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu). Kreditora atteikums no savām prasījuma tiesībām (ziedojums, dāvinājums).
2.6. Saņemtā finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības), ziedojumu un dāvinājumu norādīšana finanšu pārskatā.

3. Dividendes, ārkārtas dividendes un nosacītās dividendes. Dividenžu aprēķināšana no „vecas” un „jaunas” peļņas, to uzskaites īpatnības un atspoguļojums UIN deklarācijā. „Vecas” peļņas kontrole UIN deklarācijā un nodokļu nianses. Ierobežojumi peļņas sadalē.

4. Pārskata perioda un iepriekšējo periodu kļūdas, būtiskās un nebūtiskās kļūdas - problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana, atspoguļojums finanšu pārskatā, VID rekomendācijas.

5. Informācija par aktuālām izmaiņam finanšu likumdošanā sākot ar 2022.gada 01.janvārī – jauns “Grāmatvedības likums” un jaunie MK noteikumi.