Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem! (Lekcijas vakaros)

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās! Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība!JAUNA PROGRAMMA

EKSPRESS KURSS "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās! Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.

«Praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursus» 40 st.! no 06.02.2016

Sistemātiska zināšanu un iemaņu atjaunošana mūsdienās ir tikpat nepieciešams grāmatveža darba elements kā uzskaite, atskaišu veidošana, nodokļu aprēķināšana. Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesio

Seminārs “2015. gada pārskata sagatavošana un jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”

 "ARTBUH" aicina apmeklēt semināru “2015. gada pārskata sastādīšana, nianses, kam jāpievērš īpaša uzmanība un  kam gatavoties 2016. gadā saistībā ar  jauno “Gada pārskatu likumu” Lektore Jūlija Bojarenko.„NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" 20 stundas

Lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniegšanas pieredze 20 gadi. Kursu apjoms: 20 akadēmiskās stundas. No 16.01

SEMINĀRS: 2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes

Grāmatveži prasa skaidrot jaunākās nodokļu izmaiņas un speciāli tiem kas nav paspējis pierakstīties uz kursu „NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" tiks rīkots vienas dienas seminārs "2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes"

«Praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursus» 42 st.

Sistemātiska zināšanu un iemaņu atjaunošana mūsdienās ir tikpat nepieciešams grāmatveža darba elements kā uzskaite, atskaišu veidošana, nodokļu aprēķināšana. Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam

Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas ( praktizējošiem grāmatvežiem)

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās. Kursu apjoms: 25 akadēmiskās stundas. Mācību programmā ietilpst: Nodokļu likumdošana-15 stundas

"Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos"

Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un nosaka to attīstību. Jūs iegūsiet visaktuālāko informāciju par krājumu uzskaites metodēm un ražošanas pašizmaksām. Visa sni