"AKTUALITĀTES NODOKĻU JOMĀ" Praktizējošiem grāmatvežiem !


Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!

Paldies par izrādīto interesi un pieteikumiem, grupa ir nokomplektēta.

Piedāvājam reģistrēties uz kursu no 02/02/2024 :

https://artbuh.lv/lv/courses/Nodokli_25.st

Kursa ilgums:

3. lekcijas, 15. akadēmiskās stundas

Kursu lasa:

Jolanta Reinvalde-ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciāliste, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja , praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 29 gadu pasniegšanas darba pieredze

Mācību ilgums:


06.01.2024 - 20.01.2024

Dalības maksa

144€
pastāvīgajiem klientiem
(Ja piedalījāties vismaz 3 mūsu kursos vai semināros pēdējo 2 gadu laikā)
160€
pārējiem Pārējiem klausītājiem

Šis kurss ir ideāli Jums piemērots, ja Jūs:


-Interesējaties par izmaiņām nodokļu likumdošanā

- Esat noguruši no nemitīgi mainīgās likumdošanas

-Meklējiet risinājumus reālām situācijām no savas prakses

-Nevēlaties tērēt laiku, analizējot un identificējot izmaiņas likumdošanā, jo mūsu pasniedzēji to visu jau ir izdarījuši jūsu vietā.

-Vēlaties saņemt konkrētas atbildes uz saviem jautājumiem.


-Meklējiet strukturēto informāciju un salīdzinošo analīzi par izmaiņām nodokļu likumdošanā 2023./2024.gada

Ko sagaidīt no šī kursa:


Jūs varēsiet aktīvi sadarboties ar pasniedzēju un apspriest jautājumus, kas Jums rodas mācību procesā.

Saņemsiet apliecinājuma sertifikātu par apgūto kursu Nodarbības notiks tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu,
vienu reizi nedēļā – sestdienās no plkst. 09:30 līdz 13:10

Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.

Kurss piedāvā ne tikai teoriju, bet arī reālas situācijas, kurās speciālisti bieži saskaras ar grūtībām

Atlaides:

-25% Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem,
-10% -Pastāvīgajiem klientiem unbezdarbniekiem

*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā .

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Svarīgi: rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma.I Likums “Par nodokļiem un nodevām”
1. Jauna pieeja nodokļu administrēšanā - esošo kontroles pasākumu apvienošana, atbilstoši likuma izmaiņām;
2. Nodokļu nomaksas veicināšanas jēdziens, mērķi, VID darbības pirms nodokļu kontroles uzsākšanas, nodokļu kontroles process saskaņā ar likuma grozījumiem no 30.06.2023;
3. Vienošanās līguma jaunais regulējums jeb «kā vienošanās līgums samazina maksājumus»;
4. Jauna kārtība zemu nodokļu un beznodokļu valstu saraksta veidošanā no 01.07.2023., statusa ietekme uz nodokļu piemērošanu

II.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas
1. Izmaiņas IIN piemērošanā un jauni neapliekamo ienākumu veidi 2023.gadā;
2. Nerezidentu ienākumi un attālinātais darbs, nodokļi un sekas, skaidrojumi un piemēri;
3. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma apmēra un ienākumu veidiem - progresīvā nodokļa likme, izmaiņas IIN deklarācijas iesniegšanas kārtībā ;
4. Faktiskais neapliekamais minimums, ienākumu veidi, kuriem neapliekamais minimums netiek piemērots. Likumdošanas grozījumu ietekme uz nodokļu aprēķināšanu;
5. Attaisnotie izdevumi - izdevumu veidi un ierobežojumi, izmaiņas attaisnoto izdevumu piemērošanā saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu), nodokļu atvieglojumu korekciju piemēri par iemaksām privātajos pensiju fondos;
6. Neapliekamo ienākumu veidi, to atspoguļošana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2023. gada; Darbinieka attaisnoto izdevumu piemēri un salīdzinošā analīze, kad var, piemēram, apmaksāt izdevumus pārtikas un apģērba iegādei;
7. IIN likmes kapitāla ienākumam, patentmaksas un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
8. Jaunie minimālo ienākumu sliekšņi;
9. Valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas:
a) darba devējiem, darbiniekiem,
b) pašnodarbinātām personām;

III Uzņēmumu ienākuma nodoklis
1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības, aizpildot pārskata gada pēdējo deklarāciju. Atvieglojumi par ziedojumiem. Atvieglojumu piemērošanas nianses: kas nav likumā, bet ir metodiskajos materiālos;
2. Izmaiņas zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā un to sekas uzņēmējiem;
3. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem parādiem ietekme uz UIN;
4.  Reprezentatīvas automašīnas statusa noteikšanas izmaiņas no 01.07.2023.;
5. Izskatīsim visas UIN deklarācijas aizpildīšanas nianses. Noderīgi padomi un rekomendācijas.

IV Pievienotās vērtības nodoklis
1. PVN būtība un darījumu veidi, darījuma apliekamā vērtība preču piegādēs un pakalpojumu sniegšanā (nekustāmā īpašuma nomas darījumos, finanšu pakalpojumos u.c.);
2. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Darījumi, kas nav apliekami ar PVN;PVN piemērošanas aktuālie jautājumi praktiskos piemēros;
3. Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu;
4. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana;
5. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad maksāt PVN,t.sk. pakalpojumiem, kas tiek sniegti nepārtraukti ilgstošā laika periodā.
6. PVN apgrieztās aprēķināšanas kārtība likumā noteiktajām preču un pakalpojumu grupām;
7. Citi aktuāli jautājumi, kas saistīti ar PVN likuma grozījumiem

V. Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā,
kas stājas spēkā 2023. gadā. Jaunas UVTN likmes visām vieglajām automašīnām.