Vadības grāmatvedība (Management accounting)Šis kurss ir paredzēts:


- Vadītājiem, uzņēmumu īpašniekiem, auditoriem, grāmatvedības speciālistiem, finanšu ekspertiem, ekonomistiem un citiem profesionāļiem, kuriem nepieciešama izpratne par budžetēšanas procesu un pamatprincipiem vadības grāmatvedībā, lai pieņemtu pamatotus un veiksmīgus biznesa lēmumus

- Studentiem , jo kurss dod iespēju praktiski izjust vadības grāmatvedības teoriju, apgūt vadības grāmatvedības metodes un tehnikas, izmantojot konkrētus piemērus.

- Finansistiem, kuri vēlas izprast vadības izmaksu uzskaites pamatus, dažādas metodes un pieejas izmaksu aprēķināšanai.

Mērķis un uzdevumi:

Apgūt vadības grāmatvedības metodes un prast tos pielietot uzņēmuma vadīšanas praksē, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.


Ko sagaidīt no šī kursa:


 • Jūs apgūsiet uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtēšanas prasmes.
 • Jūs izpratīsiet bezpeļņas punkta aprēķina un analīzes metodes, kas ļauj noteikt bezpeļņas punktu un novērtēt biznesa peļņas spēju.
 • Jūs iegūsiet prasmes budžeta sagatavošanā un naudas plūsmas analīzē.
 • Jūs iepazīsieties ar atšķirībām starp finanšu un vadības izmaksu grāmatvedību.
 • Jūs noteiksiet produkta un pakalpojuma izmaksas, izmantojot piemērus.
 • Jūs iemācīsieties saprast izmaksu grāmatvedību un dažādus izmaksu aprēķina mērķus.


Nodarbību sākums un laiks:


07.02.2024- 28.02.2024


Nodarbības notiks tiešsaistē, reizi nedēļā - trešdienās no plkst. 14:00 līdz 17:30.

Kursa cena:


EUR 170.00
-pastāvīgajiem klientiem

EUR 189.00 - pārējiem klausītājiem

Kursu lasa :


Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore

Mēs garantējam apmācības kvalitāti un daudzas mūsu klientu atsauksmes to apstiprina.

Atlaides:


-25% Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem,
-15% -Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem -katrai apmācāmai personai.
-10% -Pastāvīgajiem klientiem. bezdarbniekiem Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.Programma paredzēta :Grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, ekonomistiem, uzņēmumu vadītājiem, studentiem

1. Līdzekļu finansēšanas procesa analīze

 • Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu finansēšanas principi. Bilances zelta likumi
 • Finansiālā stāvokļa analīze izmantojot rādītāju sistēmu: likviditātes rādītāji, maksātspējas rādītāji, aktivitātes (aprites) rādītāji, rentabilitātes rādītāji.
 • Finansiālā stāvokļa dinamikas un struktūras analīze.
 • Praktisko piemēru risināšana.

2. Izmaksu klasifikācijas un pašizmaksas kalkulācijas metodes


 • Izmaksu klasifikācijas: pastāvīgās un mainīgās izmaksas, tiešās un netiešās (vispārējās) izmaksas.
 • Pilnas pašizmaksas kalkulācijas metode.
 • Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācijas metode.
 • Procesa pašizmaksas kalkulācijas metode.
 • Pašizmaksas kalkulācijas paņēmieni.
 • Praktisko piemēru risināšana.

3. Tirgus cenas noteikšanas metodes.


 • Cenu noteikšanas vispārīgie principi.
 • Izmaksu pieskaitīšanas metode.
 • Darījumu tīrās peļņas metode.
 • Praktisko piemēru risināšana.

4. Bezzaudējuma punkts • Peļņas vai zaudējumu slieksnis.
 • Bezzaudējuma punkta noteikšana ražošanā un neražošanas darbības jomās –tirdzniecībā un pakalpojumu jomā.
 • Praktisko piemēru risināšana.

5. Naudas plūsmas sastādīšana

 • Naudas plūsmas pārskats ka finanšu analīzes avots.
 • Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas metodes: tiešā un netiešā metode. Metožu būtība, priekšrocības un trūkumi.
 • Finanšu plāna sastādīšanas piemēri.
 • Praktisko piemēru risināšana, iespējamo kļūdu analīze.