Intensīvais kurss "Nodokļi un nodokļu likumdošanas piemērošana"


Informācija par kursu:


Esat noguruši no nemitīgi mainīgās likumdošanas? Nepietiek laika un spēka izprast visus grozījumus? Tad šis kurss ir domāts tieši Jums!

Aicinām uz mūsu profesionāliem grāmatvežiem paredzēto online intensīvu , kurā tikai 4 lekcijās mēs Jums palīdzēsim izprast visus likumdošanas grozījumus un normas.
Esam sagatavojuši priekš Jums izlasi par visām grāmatvedības un nodokļu likumdošanas izmaiņām, kas stājās spēkā 2023. gadā.
Jūs saņemsiet jau strukturētu informāciju un salīdzinošu izmaiņu analīzi.
Apmācības mērķis var būt nepieciešamība apstiprināt savu sertifikātu.
Jūsu zināšanas apliecinās sertifikāts par profesionālās 20 akadēmisko stundu .

Apmācību programma būs lietderīga: -galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem -visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju

Kas būs kursā «Nodokļi un nodokļu likumdošanas piemērošana» :


- Strukturēsim un salīdzināsim vecās un jaunās likumdošanas normas
- Atbildēsim uz Jūsu uzņēmuma problēmjautājumiem
- Stāstīsim par visbiežāk pieļautām kļūdām un kā izvairīties no finansiāliem zaudējumiem
- Atklāsim “zemūdens akmeņus” 2023. gadu likumdošanā
- Piemēros izpētīsim likumdošanas izmaiņu dinamiku un kā ar to strādāt
- Parunāsim par sarežģītām lietām vienkāršā valodā

Mēs zinām visas profesijas nianses un “zemūdens akmeņus”, tāpēc ikviens grāmatvedis atradīs atbildi uz tieši savu jautājumu.

Kāpēc grāmatveži izvēlas ARTBUH?


- Mūsu lektoriem ir vairāk nekā 28 gadu pasniegšanas pieredze
- Sarežģīto materiālu mēs spējam pasniegt viegli un saprotami, tā, lai ir interesanti klausīties
- Cenas un kvalitātes atbilstība - Strukturēts mācību materiāls

Mūsu pasniedzēju profesionalitāte un lekciju draudzīga atmosfēra it tas, kas mudina grāmatvežus izvēlēties mūs!
Mēs garantējam apmācības kvalitāti un daudzas mūsu klientu atsauksmes to apstiprina.
Mūsu mācību metodikas būtība: pieejamā formā, viegli un saprotamā valodā paskaidrot dažādas sarežģītības pakāpes jautājumus Pasteidzieties, lai rezervētu vietu tieši tagad! Mēs ierobežojam klausītāju skaitu.

Nodarbību sākums un laiks:


18.03.2023 - 15.04.2023 Nodarbības notiks tiešsaistē vienu reizi nedēļā – sestdienās no plkst. 09:30 līdz 13:10.

Uzmanību! Lieldienu brīvdienās ( 08.04.) mācības nenotiks!

Kursa cena: EUR 156.00 -pastāvīgajiem klientiem

EUR 174.00 - pārējiem klausītājiem

Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi:


Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē .

Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 28.gadus un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciālists, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore

Atlaides:

-25% Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem,
-20% -Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem -katrai apmācāmai personai.
-10% -Pastāvīgajiem klientiem. bezdarbniekiem
Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
Mēs pastāvīgi ieviešam jauninājumus, mainām un pilnveidojam programmu!

Nodokļu grāmatvedība (15 st.)


I Likums “Par nodokļiem un nodevām”


1. Rezidentu statuss, tā noteikšana, konvenciju piemērošana darījumos ar nerezidentiem.
2. Saistīto personu definīcija, darījumi ar saistītam personām un transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas pienākums.

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas

1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme, izmaiņas IIN deklarācijas iesniegšanas kārtībā no 2023. gada
; 2. Faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums. 2022. gada izmaiņas likumā;
3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, izmaiņas attaisnoto izdevumu piemērošanā atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), piemēri atvieglojuma korekcijai par iekasām privātajos pensiju fondos;
4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2023. gada;
5. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
6. Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: a. darba devējiem, darba ņēmējiem; b. pašnodarbinātajām personām ; 7.Pašnodarbinātas personas nodokļi: kādus nodokļa veidus var izvēlēties maksāt saimnieciskās darbības veicēji: IIN vispārējā kārtībā, mikrouzņēmuma nodoklis vai patentmaksa. Katra nodokļa veida īpatnības un uzskaite, atskaites;
8. Nodokļu piemērošana autoratlīdzībām no 01.01.2023. Grozījumi ziņu sniegšanā par izmaksātajām autoratlīdzībām.
Pārejas periods līdz 31.12.2022. autoratlīdzību saņēmēju nodokļu aprēķinam;
9. VSAOI aprēķināšana, 2023. gada likmes, likuma grozījumi.
 
III Uzņēmumu ienākumā nodoklis


1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju. Atlaides par ziedojumiem (2022. gada grozījumi likumā);
2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN. Grozījumi UIN likumā nosakot ar nodokli apliekamo objektu debitoru parāda norakstīšanas brīdī.

IV Pievienotās vērtības nodoklis

1. PVN būtība un piemērošanas princips. PVN maksātāji un ar PVN apliekamie darījumi. Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
2. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana.
3. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad jāmaksā PVN, tostarp arī ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem.
4. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Ar PVN neapliekamie darījumi.
. Izmaiņas PVN samazinātās likmes piemērošanā
6. PVN apgrieztās aprēķināšanas kārtība likuma noteiktam preču un pakalpojumu grupām
7. Pārrobežu darījumu deklarēšanas kārtību. Piegādes uz citu ES valstu noliktavām, nosacījumi, deklarēšana; nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanai darījumu ķēdēs; prasības PVN 0% likmes piemērošanas attaisnojuma dokumentiem.
8. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai.
9. Speciālo režīmu (MOSS) tvēruma paplašināšana, jauna režīma (IOSS) ieviešana. Izmaiņas PVN piemērošanā pakalpojumiem un e-komercijai Importa režīms (IOSS) - kas varēs izmantot, kādām piegādēm, nodokļa maksātāja pienākumi.

CITI AKTUĀLI NODOKĻU LIKUMU GROZĪJUMI, KAS STĀJAS SPĒKĀ 2023. GADĀ UN IR PIEŅEMTI LĪDZ SEMINĀRA DATUMAM.


Finanšu grāmatvedība (5 st.)


1. Uzņēmuma iekšējie dokumenti, kas jāizstrādā saskaņā ar finanšu likumdošanas prasībām. Grāmatvedības organizācijas dokumentu aktualizācija. Attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasības.
2. Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaites praktiskie aspekti.
3. Šaubīgie un bezcerīgie debitori – atzīšanas kritēriji, uzkrājumu veidošana, debitoru norakstīšana, uzņēmumu ienākuma nodokļa riski. Grāmatvedības politikas ietekme uz uzņēmuma finanšu rezultātiem.
4. Saistību atzīšanas kritēriji (t.sk. neizmantotais atvaļinājums). Saistību norakstīšana veicot norēķinu inventarizāciju un saistībā ar kreditora atteikšanos no viņa prasījuma.
5. Problemātisko situāciju apkopojums un novērtēšana. VID metodiskie materiāli un uzziņas, speciālistu komentāri par aktuāliem jautājumiem finanšu uzskaitē.