Grozījumi PVN deklarācijas sagatavošanas kārtībā

Grozījumi PVN deklarācijas sagatavošanas kārtībā

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.40 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju,nosakot kārtību, kādā starpnieku veiktas preču piegādes t.s. trīsstūrveida darījumos ir jāuzrāda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā.

Noteikumu projektā paredzēts, ka, aizpildot PVN deklarāciju par taksācijas periodu, sākot ar 01.01.2014., starpnieka veikta preču piegāde t.s. trīsstūrveida darījuma ietvaros ir jāuzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā un tās pielikumā PVN2 Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN2) ar kodu S.

 
Līdz 2013.gada 31.decembrim minētā piegāde ir jāuzrāda PVN deklarācijas 45.rindā un pielikumā PVN2 ar kodu S.
 
Grozījumi ir nepieciešami, jo no 01.01.2014. plānots izslēgt Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43.panta 5.daļu, kurā noteikts, ka nodokļa 0 procentu likmi piemēro preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā, ko veic reģistrēts nodokļa maksātājs, piedaloties šā likuma 16.panta 4.daļā minētajā preču piegādē.