Likumā par UIN veikti grozījumi (no 2014 gada)

Likumā par UIN (pieņemti Saeimā 19.09.2013., publicēti 04.10.2013. Latvijas Vēstnesī Nr.194 (5000)) veikti šādi grozījumi:
 
  1. Redakcionāli precizējumi, lai nodrošinātu, ka likuma normas nesatur vārdiskas atsauces uz latiem.
  2. Ņemot vērā Latvijas Bankas oficiālo eiro maiņas kursu (EUR 1 ir Ls 0,702804), ir izteiktas eiro tās summas, kas iepriekš bija noteiktas latos, piemēram:
  • automobilis ir uzskatāms par reprezentatīvo vieglo automobili, ja tā vērtība pārsniedz EUR 36 175 (pašlaik – Ls 25 424);
  • pamatlīdzekli noraksta, ja tā vērtība nepārsniedz EUR 71,14 (pašlaik – Ls 50);
  • nodokļa maksātājam it tiesības piemērot nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kuri pārsniedz EUR 4 268 615,42 (pašlaik – Ls 3 miljoni) un nodokļa atlaides apmērs ir atkarīgs no ieguldījumiem virs EUR 50 miljoniem (pašlaik – Ls 35 miljoni);
  • nodokļa atlaide maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, ir EUR 14,23 (pašlaik – Ls 10) par zemes hektāru;
  • UIN avansa maksājumi ir veicami reizi ceturksnī, ja ikmēneša avansa maksājumi nepārsniedz EUR 711 (pašlaik – Ls 500).
 
MK noteikumi Nr.981 (pieņemti MK 24.09.2013., publicēti 27.09.2013. Latvijas Vēstnesī Nr.189 (4995)) paredz šādus būtiskākos grozījumus:
  1. tiek noteikts, ka UIN deklarācijā un avansa maksājumu aprēķinā summas norāda tikai eiro. Summu līdz 49 centiem atmet, bet summu, sākot ar 50 centiem, noapaļo uz augšu līdz vienam eiro;
  2. noteikumos veikti redakcionāli grozījumi, aizstājot vārdu latos vai Ls ar vārdu euro;
  3. UIN deklarācijas 5.pielikuma 2.1. un 2.2.rindā skaitlis un vārds 35 milj. latu aizstāts ar skaitli un vārdiem 50 milj. euro, atbilstoši attiecīgiem grozījumiem likumā par UIN.
 
VID vērš uzmanību, ka UIN deklarācija par 2013.taksācijas periodu būs aizpildāma un iesniedzama Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) latos, kā arī nodokļa summa tiks aprēķināta latos, bet EDS piedāvās nodokļa summas pārrēķinu eiro, tā kā aprēķinātā nodokļa maksājums 2014.gadā būs veicams jau eiro. Attiecībā uz minētās deklarācijas aizpildīšanu būtiskas izmaiņas EDS netiks veiktas, neskatoties uz to, ka deklarācija tiks sagatavota un iesniegta VID 2014.gadā.