"Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos"

Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un nosaka to attīstību. Jūs iegūsiet visaktuālāko informāciju par krājumu uzskaites metodēm un ražošanas pašizmaksām. Visa sni