Aktualitātes NILLN TPF un sankciju piemērošanā.IKS aktualizācija.

NILLTPFN temats ir aktuāls jau kādu laiku,tomēr prakse rada, ka IKS izveidošanas un ieviešanas procesā likuma subjektiem ir daudz jautājumu! Aktualitātes NILLN TPF un sankciju piemērošanā IIKS izveidošana,aktualizācija un sagatavošana licencēšanai

Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes

Jau atkal gads tuvojas noslēgumam, un sabiedrībās grāmatveži pamazām sāk pievērsties gada pārskata sagatavošanas Veicamās procedūras, sagatavojot 2022. gada pārskatu, ņemot vērā iekšējo un ārējo faktoru riskus
Grāmata "Prakstiskā finanšu grāmatvedība I.daļa".

Piedāvājām iegādāties autores Jūlijas Bojarenko jaunu grāmatu "Prakstiskā finanšu grāmatvedība I.daļa".  Grāmatā ietverts praktiskais mācību kurss finanšu grāmatvedības apguvei, ņemot vērā izmaiņas finanšu likumdošanā no 2022.gada 1.janvāra

Svarīgākais par jauno Grāmatvedības likumu! Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes

Ko paredz jaunais Grāmatvedības likums? Kā tas atšķirsies no esošā? Kam atļauts kārtot grāmatvedību saskaņā ar jauno Grāmatvedības likumu? Veicamās procedūras, sagatavojot 2021. gada pārskatu un ņemot vērā iekšējo un ārējo faktoru riskus

2021 gada pārskata sagatavošana.COVID-19 ietekme uz 2021,gada pārskatiem

Viss par gada pārskata sagatavošanu . Grāmatvedības jautājumi krīzes apst. Svarīgākais par izmaiņām gada pārskatu likumā


Tiešsaistes seminārs: 2021 gada pārskata sagatavošana.COVID-19 ietekme uz 2021,gada pārskatiem

Viss par gada pārskata sagatavošanu . Grāmatvedības jautājumi krīzes apstākļos.

Tiešsaistes seminārs: AKTUALITĀTES NODOKĻU JOMĀ NO 2022.gada

Grozījumi nodokļu likumos kas  stājas spēkā no 2022 gada 01 janvāri.

NEW! Iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai

Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana un iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana

«Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošana praksē»

Šis praktikums ir ceļvedis  NILLTPFN jomā. Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo prektikumu.(6.stundas!)

Iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai

Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana – prasības un izstrādājamā dokumentācija. iIkšējās kontroles sistēmas sagatavošana.