SEMINĀRS: 2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes

Grāmatveži prasa skaidrot jaunākās nodokļu izmaiņas un speciāli tiem kas nav paspējis pierakstīties uz kursu „NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" tiks rīkots vienas dienas seminārs "2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes"

«Praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursus» 42 st.

Sistemātiska zināšanu un iemaņu atjaunošana mūsdienās ir tikpat nepieciešams grāmatveža darba elements kā uzskaite, atskaišu veidošana, nodokļu aprēķināšana. Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam

Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas ( praktizējošiem grāmatvežiem)

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās. Kursu apjoms: 25 akadēmiskās stundas. Mācību programmā ietilpst: Nodokļu likumdošana-15 stundas

"Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos"

Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un nosaka to attīstību. Jūs iegūsiet visaktuālāko informāciju par krājumu uzskaites metodēm un ražošanas pašizmaksām. Visa sni