«Praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursus» 42 st.

Sistemātiska zināšanu un iemaņu atjaunošana mūsdienās ir tikpat nepieciešams grāmatveža darba elements kā uzskaite, atskaišu veidošana, nodokļu aprēķināšana. Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam

Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas ( praktizējošiem grāmatvežiem)

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās. Kursu apjoms: 25 akadēmiskās stundas. Mācību programmā ietilpst: Nodokļu likumdošana-15 stundas