«Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošana praksē» Seminārs notiks tiešsaistē

Šis praktikums ir ceļvedis  NILLTPFN jomā. Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo prektikumu!