«Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošana praksē» Seminārs notiks tiešsaistē

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un ievērojot MK. noteikumus Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas nosaka, ka pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu apguve no 07.11.2020. notiek attālināti, paziņojam,

ka seminārs notiks TIEŠSAISTĒ.


Semināra datums un laiks paliek nemainīgi - 13.11.2020 no plkst. 09:30 līdz plkst. 14:00.


E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.

Jums rodas lieliskā iespēja sagatavoties AML pārbaudei, apgūt jaunās
zināšanas un saņemt visus semināra materiālus  neizejot no mājām!

Šis ir unikāls piedāvājums un tā priekšrocības ir acīmredzamas:

* Individuālā pieeja – katram klausītājam tiek pievērsta maksimālā uzmanība;
* Garantēts 100% rezultāts;
* Optimāla cenas un kvalitātes kombinācija;
* Nodarbības komfortablos apstākļos;
* Vienmēr ir iespēja sarunāt nodarbības pārcelšanu.

Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo praktikumu!

JŪS SAŅEMSIET VISUS NEPIECIEŠAMUS VID PĀRBAUDES DOKUMENTUS ELEKTRONISKĀ VEIDĀ
(izņemot metodiku, kuru ir iespēja iegādāties par speciālo cenu)
Ja metodika Jums jau ir, pēc mūsu praktikuma Jūs zināsiet, kā to aktualizēt! 

Kursa mērķis:

Seminārā iegūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS (IKS) izstrādāšanā un savlaicīga, likumdošanas izmainām atbilstoša, aktualizēšana, kā arī sankciju ievērošanas pamatprincipus un prasības personām, kuras uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem).

Īpaša uzmanība tiks pievērsta šādiem praktiskiem aspektiem:

• klientu identificēšanai; • risku veidiem un to identificēšanai (klientu riski un likuma subjekta riski);

• risku novērtēšanai un to dokumentēšanai;

• iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādāšanai;

• darījumu uzraudzībai un uzraudzības procesa dokumentēšanai u.c. VID turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos,
kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde

Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo semināru!

Ieguvumi no kursa:

1. Savā īpašumā saņemsiet aktualizētu mācību materiālu + elektroniskā veida sagatavotus materiālus klientu identificēšanai, risku novērtēšanai, darījumu uzraudzībai, darbinieku apmācībai, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aktualizēšani u.c.

2. Kursa dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju.

3. Apgūs paņēmienus, klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.

4. Kursa apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēju konstatēt aizdomīgus darījums.

5. Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.

6. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā.

7. Kursa dalībniekiem ārpakalpojuma grāmatvežiem ir iespēja iegādāties ar 50% atlaidi iekšējo kontroles sistēmu (IKS) elektroniskā veidā.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 6

Semināra lektors:

Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore Pasniegšanas pieredze 26 gadi.


Semināra laiks: 13.11.2020 plkst. 09:30– 14:00

 LATVIEŠU VALODĀ (6 macibu stundas)


KUR?

Seminās notiek:

Seminārs notiks TIEŠSAISTĒ.

 
Dalības maksa:

EUR 89.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 99.00- pārējiem semināra klausītājiem

Cenā iekļauts: izdales materiāls( t.sk. + elektroniskais materiāls) , kafija/tēja, ūdens -neierobežotā daudzumā

* Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes)

 Reģistrējoties uz praktikumu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!
NEW !

Seminārā piedalās tikai 2 cilvēki!

individuāla pieeja!


Visa dokumentācija (IKS pielikumi/procedūras) par

-klienta identifikāciju,

-klienta izpēti,

-risku novērtēšanu,

-darījumu uzraudzību,

-darbinieku apmācību,

-atbildīgās personas novērtēšanu,

-sankciju likuma ievērošanu u.c.

-tas viss būs nosūtīts uz Jūsu e-pastu!AML Programma

1. Jaunumi NILLTPFL jomā;

2. Risku novērtēšana;

3. Aizdomīgi darījumi - pazīmes, tipoloģijas, aktualitātes;

4. Klienta izpēte;

5. Klienta darījumu uzraudzība un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšana;

6. Praktisku uzdevumu risināšana un analīze

- “Risku novērtēšana”,

“Darījumu uzraudzība”

Ar praktisku piemēru palīdzību, seminārā laikā būs izanalizēti šādi jautājumi:

-Ka veikt klienta identifikāciju?

-Ka veikt klienta izpēti?

-Ka veikt risku novērtēšanu? (mēs kopā risināsim četrus piemērus par risku novērtēšanu)

-Kādus riskus vismaz ir jāparedz? -Ka veikt darījumu uzraudzību?

- Ka sagatavot iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un aktualuzēto IKS?

Semināra materiāls satur IKS variantu, kurus mēs piedāvājam klausītājiem tikai papīrformā.