Pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Šis seminārs ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlas pilnveidot zināšanas par pamatlīdzekļu un ...

Darba tiesisko attiecību aktuālie jautājumi

Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums ... Atsēvišķu jautājumu pārskats Komerclikumā и Krimināllikuma ...