Pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Šis seminārs ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlas pilnveidot zināšanas par pamatlīdzekļu un ...

Darba tiesisko attiecību aktuālie jautājumi

Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums ... Atsēvišķu jautājumu pārskats Komerclikumā и Krimināllikuma ...

Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos

Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un ...