Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos

Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un ...