Svarīgi zināt - Izmaiņas MUN maksātājiem.Nebūs tiesību samazinat vai palielināt darbnieka ienakumu vai izslēgt deklarcija norādītu darbnieku,vai iekļaut jaunu!


Mikrouzņēmumu nodokļa likumā šā gada 15. augustā stāsies spēkā grozījumi, kas ierobežo iespējas mainīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādīto informāciju, ja to precizē vēlāk nekā mēneša laikā no likumā noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa.

Mikrouzņēmumu nodokļa likums paredz, ka mēneša laikā no mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa deklarāciju var precizēt – ne vairāk kā divas reizes.
Ar jaunajiem grozījumiem noteikts: ja MUN deklarāciju precizē vēlāk nekā mēneša laikā no noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa, tad ir tiesības iesniegt tikai tādus precizējumus, kuri palielina nodokļa apmēru, bet nav tiesību samazināt vai palielināt darbinieka ienākumu vai izslēgt deklarācijā norādīto darbinieku, vai iekļaut jaunu darbinieku.