• Transfertcenu dokumentācija

    Transfertcenu dokumentācija.Šīs prasības attiecināmas uz saistīto pušu darījumiem, kas veikti, sākot ar 2018.pārskata gadu.