Grozījumi MUN likumā

28.07.2017. Saeima pieņēma grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums), kas stājas spēkā 01.01.2018., informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Izmaiņas attiecas uz mikrouzņēmumu apgrozījumu un uz darbinieku nodarbināšanu mikrouzņēmumā.

Par mikrouzņēmumu apgrozījumu

Mainīts mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem noteiktais apgrozījuma ierobežojums. Kalendāra gadā pieļaujamais apgrozījums nevar pārsniegt 40 000 EUR.

Likuma pārejas noteikumos ir noteikts, ka 2018. un 2019.taksācijas gadā MUN maksātājs var nepiemērot 20% MUN likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam līdz 52 000 EUR, ja MUN maksātāja pirmstaksācijas gada apgrozījums vai tā gada apgrozījums, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pārsniedza 40 000 EUR.

Par darbinieka nodarbināšanu mikrouzņēmumā

Fiziskā persona kā MUN maksātāja darbinieks vienlaikus var tikt nodarbināta tikai 1 mikrouzņēmumā. Sākot ar 01.01.2018., VID nereģistrēs mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

VID noteikts pienākums līdz 01.02.2018. Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informēt MUN maksātājus par darbiniekiem, kuri 31.12.2017. tiek nodarbināti arī pie cita MUN maksātāja.

Ja MUN maksātāja darbinieki, kuri 31.12.2017. ir nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos vienlaikus, šādā veidā tiks nodarbināti 2019.gadā, tad, aprēķinot MUN, mikrouzņēmums papildus aprēķinātajai 15% MUN likmei pieskaitīs 2 % par katru šādu darbinieku un ar 2020.gadu zaudēs MUN maksātāja statusu.

Jaunā MUN likumā ietvertā norma, kas nosaka ierobežojumus MUN maksātāja darbinieku nodarbināšanai, 2018.gadā netiek piemērota attiecībā uz tiem MUN maksātāja darbiniekiem, kuri ir nodarbināti 31.12.2017. Attiecībā uz šiem darbiniekiem tā tiks piemērota no 01.01.2019.