Norēķini ar budžetu par uzņēmumu ienākuma nodokli uzskaite

Julija Bojarenko
ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore,
konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja

Norēķini ar budžetu par  uzņēmumu ienākuma nodokli uzskaite


Norēķinu ar budžetu par  uzņēmumu ienākuma nodokli (turpmāk - UIN) uzskaitei iespējams izmantot dažādus variantus. Pieņemsim, ka SIA „A” ir pārskaitījusi UIN avansa maksājumus par 2016.gadu € 1200 apmērā un UIN deklarācijā aprēķinātais nodoklis par 2016. gadu ir € 1600. 

1. variants

1A. variants 
UIN avansa maksājumu atspoguļo operāciju kontā 8811 „UIN avansa maksājumi”.
 

Darījums

Summa, € 

Debets

Kredīts

1.      Pārskaitīti avansa maksājumi.

1200

8811

2620

2.      UIN deklarācijā aprēķināts nodoklis par taksācijas gadu € 1600. 

Konts 8811 slēgts ar kontu 8610.

1600

8610

8811

3.      Atzīts parāds budžetam par UIN.

400

8811

5710Atspoguļojums grāmatvedības kontos


2620 „Norēķinu konts bankā”

                      

8110 „UIN avansa maksājumi”

Debets

Kredīts

 

Debets

           Kredīts

S.S. = 3000 (nosacīti)

 

 

S.S. = 0

 

1) 1200

 

1) 1200

               2)1600

 

3) 400

     –

Apgr. = 0

Apgr. = 1200

 

Apgr. = 1600

       Apgr. = 1600

B.S. = 1800

 

 

B.S. = 0

 

 

 

 

 

 

 

5710 „Norēķini ar budžetu par UIN”

                   

8610 „Peļņa vai zaudējumi”

Debets

Kredīts

 

Debets

             Kredīts

S.S. = 0

 

 

S.S. = 0                        

 

3) 400

 

2)1600

    –

Apgr. = 0

Apgr. = 0

 

Apgr. = 1600

Apgr. = 0

 

B.S. = 400

 

B.S. pirms sl. = 1600

 1B.variants
UIN avansa maksājumu atspoguļo operāciju kontā 8811 „UIN avansa maksājumi”.


Darījums

Summa, € 

Debets

Kredīts

1.      Pārskaitīti avansa maksājumi.

1200

8811

2620

2.      UIN deklarācijā aprēķināts nodoklis par taksācijas gadu € 1600. 

Konta 8811 korekcija atbilstoši UIN deklarācijā aprēķinātai  nodokļa 

summai – izmaksu  un saistību atzīšana par € 400.

400

8811

5710

3.      Konts 8811 slēgts ar kontu 8610.

1600

8610

8811

 

Atspoguļojums grāmatvedības kontos


2620 „Norēķinu konts bankā”

                   

8110 „UIN avansa maksājumi”

Debets

Kredīts

 

Debets

Kredīts

S.S. = 3000 (nosacīti)

 

 

S.S. = 0

                        

1) 1200

 

1) 1200            

3) 1600

 

2) 400

Apgr. = 0

Apgr. = 1200

 

Apgr. = 1600

Apgr. = 1600

B.S. = 1800

 

 

B.S. = 0

 

 

5710 „Norēķini ar budžetu par UIN”

               

8610 „Peļņa vai zaudējumi”

Debets

Kredīts

 

Debets

      Kredīts

S.S. = 0

 

 

S.S. = 0

 

2) 400

 

3)1600

Apgr. = 0

Apgr. = 0

 

Apgr. = 1600

Apgr. = 0

 

B.S. = 400

 

B.S. pirms sl. = 1600

 

 
2. variants


UIN avansa maksājumu atspoguļo bilances kontā 2390 „Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi”. Operāciju konta 8110 nosaukums „UIN par pārskata gadu”.


Darījums

Summa, € 

Debets

Kredīts

1.      Pārskaitīti avansa maksājumi.

1200

2390

2620

2.      UIN deklarācijā aprēķināts nodoklis par taksācijas gadu.

1600

8811

5710

3.      Parāds budžetam samazināts par samaksāto UIN avansu – 

ieskaitīts avanss.

1200

5710

2390

4.      Konts 8811 slēgts ar kontu 8610.

1600

8610

8811Atspoguļojums grāmatvedības kontos


2390 „Pārmaksātie nodokļi, iepriekš 

samaksātie nodokļi”

                     

2620 „Norēķinu konts bankā”

Debets

Kredīts

 

Debets

Kredīts

S.S. = 0

 

 

S.S. = 3000 (nosacīti)

 

1) 1200

 

 

1) 1200

 –

3) 1200

 

    –

Apgr. = 1200

Apgr. = 1200

 

Apgr. = 0

Apgr. = 1200

B.S. = 0

 

 

B.S. = 1800

 

 

5710 „Norēķini ar budžetu par UIN”

                        

 8110 „UIN par pārskata gadu”

Debets

Kredīts

 

Debets

Kredīts

S.S. = 0

 

 

S.S. = 0

 

3) 1200

2) 1600

 

2)1600

4)1600

Apgr. = 1200

Apgr. = 0

 

Apgr. = 1600

Apgr. = 1600

 

B.S. = 400

 

B.S. = 0

 

 

8610 „Peļņa vai zaudējumi”

 

 

Debets

      Debets

 

 

 

S.S. = 0

S.S. = 0

 

 

 

4)1600

 

 

 

Apgr. = 1600

Apgr. = 0

 

 

 

B.S. pirms sl. = 1600

 

 

 

 

 

3.variants


UIN avansa maksājumu atspoguļo bilances kontā 5721 „Norēķini ar budžetu par UIN”. Operāciju konta 8110 nosaukums „UIN par pārskata gadu”.


Darījums

Summa, € 

Debets

Kredīts

1.  Pārskaitīti avansa maksājumi.

1200

5710

2620

2.  UIN deklarācijā aprēķināts nodoklis par taksācijas gadu.

1600

8811

5710

3.  Konts 8811 slēgts ar kontu 8610.

1600

8610

8811Atspoguļojums grāmatvedības kontos


2620 „Norēķinu konts bankā”

                      

5710 „Norēķini ar budžetu par UIN”

Debets

Kredīts

 

Debets

Kredīts

S.S. = 3000 (nosacīti)

 

 

S.S. = 0

 

 –

1) 1200

 

1) 1200

2) 1600

Apgr. = 0

Apgr. = 1200

 

Apgr. = 1200

Apgr. = 1600

B.S. = 1800

 

 

 

B.S. = 400

 

8110 „UIN par pārskata gadu”

                           

8610 „Peļņa vai zaudējumi”

Debets

Kredīts

 

Debets

         Debets

S.S. = 0

 

 

S.S. = 0

S.S. = 0

2)1600

3)1600

 

3)1600

 

Apgr. = 1600

Apgr. = 1600

 

Apgr. = 1600

Apgr. = 0

B.S. = 0

 

 

B.S. pirms sl. = 1600

 Visos uzskaites variantos:
  • Peļņas vai zaudējumu aprēķinā postenī „Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu” atspoguļo UIN deklarācijā aprēķināto UIN par taksācijas gadu € 1600.
  • Parāds budžetam par UIN bilancē € 400.