NEW! "Grāmatvedības praktikums" Praktiskā grāmatvedība 20. mācību stundas

Šī programma apkopo izmaiņas finanšu pārskata posteņu atzīšanā, novērtēšanā un uzskaitē, ka arī gada pārskata sagatavošanā sākot ar 2016 gadu.
Īpaša uzmanība pievērsta grāmatvedības polikas maiņai sakarā ar izmaiņām finanšu likumdošanā.