• Налоговая книжка С 1 июня этого года-электронная

    Служба государственных доходов (далее - СГД) информирует, что с 1 июня 2014 года для всех налогоплательщиков налоговая книжка будет только в электронной форме, и для ...

  • Телефон налогов и таможни СГД будет 67120000

    Служба государственных доходов (далее – СГД) обращает внимание на то, что с 3 июля 2014 года номер информационного телефона налогов и таможни СГД будет 67120000 вместо нынешнего номера 1898

  • UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība

    Šīs deklarācijas ailes aizpildīšanai nepieciešama vismazākā piepūle. Šeit ir jāuzrāda Peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādītais peļņas vai zaudējumu apmērs pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa un pārējo nodokļu atskaitīšanas.