Gada pārskatu iesniegšanas termiņš pagarināts par vienu mēnesi !

Labas ziņas mikro un mazajiem uzņēmumiem! 2023. gada 21. martā Saeima pieņēma un publicēja jaunu likumu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā".

Grozījumi paredz gada pārskata iesniegšanas termiņa pagarinājumu mikro un mazajām sabiedrībām par vienu mēnesi, t.i. līdz 31. maijam. Iepriekš šis termiņš bija līdz 30. aprīlim.

Tomēr vidējiem un lieliem uzņēmumiem gada pārskata iesniegšanas termiņš nemainīsies un paliks līdz 31. jūlijam. Izmaiņas attieksies uz 2022. gada pārskatu.

Jaunpieņemtie likuma grozījumi palīdzēs uzlabot apstākļus mikro un mazajām sabiedrībām, kuras saņems papildu mēnesi gada pārskatu sagatavošanai. Tas var samazināt stresu un spiedienu uz uzņēmējiem.