Izmaiņas likumā mazinās iespējas krāpties PVN jomā

Sākot ar 12.07.2019. VID ir plašākas tiesības izslēgt no VID PVN maksātāju reģistra tādus PVN maksātājus, kuri savās PVN deklarācijās sešu mēnešu periodā nebūs norādījuši nevienu darījumu vai arī veikuši visu uzņēmuma amatpersonu nomaiņu.

Līdz 20.09.2019. no PVN maksātāju reģistra izslēs t.s. “gulošos” jeb neaktīvos uzņēmumus, proti, tādus, kas laika posmā no 01.07.2018. līdz 30.06.2019. savā PVN deklarācijā nav norādījuši nevienu ar PVN apliekamu darījumu.

Info: https://www.vid.gov.lv/lv/izmainas-likuma-mazinas-iespejas-krapties-pvn-joma?fbclid=IwAR1tOPdYfzPGOCJaPqm1NiPFH11lEgCWbF9DgtM3ek59as6JzP0DLiqruUw