Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi


09.07.2019. MK pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi", kas paredz tiesības nodokļu maksātājiem – starptautisko uzņēmumu grupu komercsabiedrībām – izvēlēties piemērot vienkāršotu transfertcenu noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, tādējādi samazinot administratīvo slogu un veicinot tiesisko noteiktību transfertcenu jomā.

Grozījumi stāsies spēkā vispārējā kārtībā, taču, ņemot vērā likuma “Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 214.punktu, nodokļu maksātājam noteikumos noteikto regulējumu būs tiesības piemērot arī retrospektīvi.

Grozījumi stājas spēkā 18.07.2019.

Pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2019/144.5