VID varēs stingrāk vērsties pret PVN krāpniekiem

https://lvportals.lv/skaidrojumi/306130-vid-vares-stingrak-versties-pret-pvn-krapniekiem-2019