Samazina administratīvo slogu būvniecībai

"Latvijas Vēstneša" portāls
 04.07.2019.

Valdības 2. jūlija sēdē apstiprinātie “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”” izstrādāti, lai izpildītu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta piektās daļas deleģējumu noteikt, kādos gadījumos būvniecības procesa laikā iesniegtais personas iesniegums vienlaikus ir uzskatāms arī par iesniegumu ierosināt kadastra objekta noteikšanu, nekustamā īpašuma veidošanu vai tā sastāva grozīšanu.

Grozot “Ēku būvnoteikumus”, tiek samazināts administratīvais slogs būvniecības ierosinātājiem, kuri atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam, izmantojot BIS funkcionalitāti, vienlaikus ar akceptēto ieceri par ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu (bez pārbūves) varēs ierosināt ēkas vai telpu grupas datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Valsts zemes dienesta ēkas vai telpu grupu datu aktualizācijas pakalpojums būs pieejams tikai par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem objektiem.

Šobrīd Būvniecības valsts kontroles birojs veic BIS funkcionalitātes pilnveidošanu – datu nodošanas programmatūras izstrādi. Ēkas vai telpu grupas datu nodošanu no BIS Valsts zemes dienestam uzsāks pēc attiecīgās programmatūras izstrādes, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. janvārim.

BIS publiskā portāla lietotājam tiks izveidota iespēja pasūtīt pakalpojumu datu aktualizāciju valsts kadastrā, tāpat viņš varēs saņemt rēķinu no Valsts zemes dienesta un samaksāt par to, izmantojot vienoto maksāšanas moduļa funkcionalitāti.