No 2018.gada darba devējiem sociālās iemaksas būs jāmaksā vismaz no minimālās algas

http://financenet.tvnet.lv/zinas/620268-no_2018gada_darba_devejiem_socialas_iemaksas_bus_jamaksa_vismaz_no_minimalas_algas

No 2018.gada 1.janvāra darba devējam valsts sociālo apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) būs jāmaksā vismaz no valstī noteiktās minimālās algas arī par darbiniekiem, kuriem noteikts zemāks atalgojums, informēja Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Marika Kupče.

Minimālais VSAOI līmenis noteikts, lai nodrošinātu vismaz minimālas sociālās garantijas cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša darba algu. To paredz 2015.gadā Saeimā apstiprinātās izmaiņas likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas izstrādātas 2016.gada valsts budžeta veidošanas gaitā sadarbībā ar Finanšu ministriju (FM) un Ekonomikas ministriju (EM), citām valsts institūcijām un sociālajiem partneriem.

LM norādīja, ka no visiem sociāli apdrošinātajiem cilvēkiem 31,2% apdrošināšanas iemaksas ir mazākas par valstī noteikto minimālo darba algu. Līdz ar to pastāv iespēja, ka trešdaļa sociāli apdrošināto cilvēku sev «nevarēs nopelnīt» pat minimālo pensiju - rezultātā nākotnē viņiem nebūs pietiekami līdzekļi ikdienas iztikai, kā arī tas var radīt slogu pārējiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējiem.No 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim paredzēts pārejas periods, kad VSAOI būs 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Savukārt no 2018.gada 1.janvāra par katru darba ņēmēju, kuram atlīdzība ir noteikta mazāka par minimālo algu, VSAOI būs jāveic no valstī noteiktās minimālās algas.

Atbilstoši izmaiņām vispārējā nodokļu režīmā - no starpības starp faktiski noteikto algu un valstī noteikto minimālo algu – VSAOI veiks darba devējs no saviem līdzekļiem. Savukārt mikrouzņēmumu nodokļu režīmā – par katru darbinieku darba devējam tās būs jāveic no saviem līdzekļiem no valstī noteiktās minimālās algas.

Paredzētas atsevišķas izņēmuma kategorijas, par kurām VSAOI varēs veikt samazinātā apmērā no faktiskās algas, bet mikrouzņēmumu darbiniekiem – 50% apmērā no minimālās algas un 2017.gadā 75% no pusminimālās mēneša darba algas.

Izņēmuma kategorijās iekļauti vecuma pensiju saņēmēji, notiesātie, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, cilvēki, kuriem līdz vecuma pensijas saņemšanai ir palikuši pieci gadi vai mazāk un viņi pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz vienu gadu ir bijuši bez darba. Tāpat VSAOI mazākā apmērā varēs veikt cilvēki ar I un II grupas invaliditāti, tie, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmējiem (pirmos trīs mēnešus) un cilvēki līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad mācības vai studijas ir pārtrauktas.

LM informēja, ka minimālās VSAOI veiks tas darba devējs, pie kura ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Ja algas nodokļu grāmatiņa nav iesniegta ne pie viena darba devēja, tad VSAOI no minimālā objekta veiks tas darba devējs, pie kura darba ņēmējs ir agrāk ieguvis darba ņēmēja statusu. Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā būs atzīme, kam jāveic minimālās iemaksas. Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās un atmaksās pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.