Grozījumi noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"

Spēkā stāšanās datums 20.07.2016.
Grozījumi noteikumos veikti saistībā ar gada  diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanu.
 Aizpildot paziņojuma rindu "Neapliekamais  minimums", norāda taksācijas gadā piemēroto  minimālo mēneša neapliekamo minimumu  kopsummu. Informāciju par izmaksāto ar  iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo  ienākuma veidu – "Ienākumi, kurus  Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par  stipendijām vai atlīdzībām" –, norāda ar  ienākuma veida kodu – 3057.
Informāciju par  izmaksāto ar IIN neapliekamo ienākuma veidu –  "Ienākumi, kas izmaksāti no pašvaldības budžeta  kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālās  aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās –  sniegšanu" –, norāda ar ienākuma veida kodu –  3058.
Ņemot vērā, ka paziņojums par fiziskajai  personai izmaksātajām summām par sezonas  laukstrādnieku ienākumu VID nav jāiesniedz, tiek  svītrots ienākuma veids "Sezonas laukstrādnieka  ienākums" un tā kodus 1056.
Savukārt, izsniedzot  paziņojumu pēc sezonas laukstrādnieku  ienākuma nodokļa maksātāja pieprasījuma,  sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs to  norāda kā darba algu ar ienākuma veida kodu  "1001".