Saņemto un samaksāto avansa maksājumu uzskaite

Julija Bojarenko
ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore,
konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja 


Saņemto un samaksāto avansa maksājumu uzskaite


Pastāv dažādi varianti saņemto un samaksāto avansa maksājumu uzskaitei. Katrs uzņēmums izvēlas optimālo uzskaites variantu.

Bilances konts 2190 «Avansa maksājumi par krājumiem» paredzēts samaksāto avansa maksājumu uzskaitei. Avansa maksātāja uzskaitē samaksātais avanss ir prasības pret  piegādātājiem līdz preces saņemšanas brīdim, tātad pēc būtības, samaksātais avanss ir prasības pret  debitoriem. Tomēr, saskaņā ar bilances shēmu (skat. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1.pielikumu), avansa maksājumi par krājumiem tika atspoguļoti krājumu sastāvā nevis debitoru sastāvā. Pēc krājumu iegādes no piegādātāja notiek avansa ieskaitīšana vai parāda piegādātājam samazināšana par samaksāto avansa summu.

Bilances konts  5210 «Norēķini par saņemtajiem avansiem no pircējiem»  paredzēts saņemto avansa maksājumu uzskaitei. Avansa saņēmēja uzskaitē saņemtais avanss ir saistības pret  pircējiem. Saņemot avansu par krājumiem ir jāatzīst saistības pret pircējiem, kas savukārt bilancē paradās kreditoru sastāvā. Pēc krājumu piegādes pircējiem notiek avansa ieskaitīšana vai pircēja parāda samazināšana par saņemto avansa summu.

Piemērs. Preču piegādātājs SIA „A” (PVN maksātājs) saskaņā ar noslēgto līgumu izraksta pircējam SIA „B” (PVN maksātājs) nodokļa rēķinu par avansa maksājumu, kurā uzrāda preču vērtību − € 600, PVN likmi 21 % – € 126, kopā ar PVN – € 726.

Preču pircējs SIA „B” (avansa maksātājs) saskaņā ar noslēgto līgumu un nodokļa rēķinu par avansa maksājumu pārskaita preču piegādātājam SIA „A” (avansa saņēmējs) avansu € 726.

Preču piegādātājs SIA „A” (avansa saņēmējs) nosūta preces preču pircējam SIA „B” (avansa maksātājs) un izraksta preču piegādes dokumentu, kurā uzrāda piegādāto preču vērtību − € 1200, PVN likmi 21% – € 252, kopā ar PVN € 1452. Pārdotās preces iegādes izmaksas ir € 950.

Preču pircējs SIA „B” krājumu uzskaitē lieto nepārtraukto (N) vai periodisko (P) krājumu inventarizācijas metodi.

Preču piegādātājs SIA „A” krājumu uzskaitē lieto nepārtraukto (N) vai periodisko (P) krājumu inventarizācijas metodi.

Grāmatojumi piegādātāja „A” un pircēja „B” grāmatvedībā

1.uzskaites variants

Saimnieciskā darījuma saturs

Summa, €

Debets

Kredīts

Preču pircējs „B”

 

 

 

1. Pārskaitīts avanss piegādātājam „A”:

 

 

 

        Avansa summa bez PVN

600

2190

2620

        PVN 21 %

126

5721

2620

2. No piegādātāja „A” iegādātas preces:

 

 

 

        Preču vērtība bez PVN

 

1200

2130 (N) vai

   7120 (P)

5310

        PVN 21 %

252

5721

5310

3. Avansa ieskaitīšana:

 

 

 

        PVN korekcija

126

5310

5721

        Parāds piegādātājam „A” samazināts par avansa summu (summa bez PVN)

600

5310

2190

Preču piegādātājs „A”

 

 

 

4. Saņemts avanss no pircēja „B”:

 

 

 

        Avansa summa bez PVN

600

2620

5210

        PVN 21 %

126

2620

5721

5. Nosūtītas preces pircējam „B”:

 

 

 

        Preču vērtība bez PVN

1200

2310

6110

        PVN 21 %

252

2310

5721

6. Nosūtīto preču pašizmaksa (N)

950

7120

2130

    Nosūtīto preču pašizmaksa (P)

950

×

×

7. Avansa ieskaitīšana:

 

 

 

        PVN korekcija

126

5721

2310

        Pircēja „B” parāds samazināts par avansa summu (summa bez PVN)

600

5210

2310

2.uzskaites variants

Saimnieciskā darījuma saturs

Summa, €

Debets

Kredīts

Preču pircējs „B”

 

 

 

1. Pārskaitīts avanss piegādātājam „A”:

 

 

 

        Avansa summa ar PVN

726

2190

2620

        PVN 21 %

126

5721

2190

2. No piegādātāja „A” iegādātas preces:

 

 

 

        Preču vērtība bez PVN

 

1200

2130 (N) vai

   7120 (P)

5310

        PVN 21 %

252

5721

5310

3. Avansa ieskaitīšana:

 

 

 

        PVN korekcija

126

2190

5721

        Parāds piegādātājam „A” samazināts par avansa summu (summa ar PVN)

726

5310

2190

Preču piegādātājs „A”

 

 

 

4. Saņemts avanss no pircēja „B”:

 

 

 

        Avansa summa ar PVN

726

2620

5210

        PVN 21 %

126

5210

5721

5. Nosūtītas preces pircējam „B”:

 

 

 

        Preču vērtība bez PVN

1200

2310

6110

        PVN 21 %

252

2310

5721

6. Nosūtīto preču pašizmaksa (N)

950

7120

2130

    Nosūtīto preču pašizmaksa (P)

950

×

×

7. Avansa ieskaitīšana:

 

 

 

        PVN korekcija

126

5721

5210

        Pircēja „B” parāds samazināts par avansa summu (summa ar PVN)

726

5210

2310

 

3.uzskaites variants

Skaidrojumi: PVN uzskaitei no avansa maksājumiem var izmantot ārpusbilances kontu 2399 «PVN no saņemtā/samaksātā avansa». Konta 2399 atlikumu bilancē neuzrāda.

Avansa saņēmēja bilancē konta 2399 atlikums samazinās kontu 5210.

Avansa maksātāja bilancē konta 2399 atlikums samazinās kontu 2190.

Saimnieciskā darījuma saturs

Summa, €

Debets

Kredīts

Preču pircējs „B”

 

 

 

1. Pārskaitīts avanss piegādātājam „A”:

 

 

 

        Avansa summa ar PVN

726

2190

2620

        PVN 21 %

126

5721

2399

2. No piegādātāja „A” iegādātas preces:

 

 

 

        Preču vērtība bez PVN

 

1200

2130 (N) vai

   7120 (P)

5310

        PVN 21 %

252

5721

5310

3. Avansa ieskaitīšana:

 

 

 

        PVN korekcija

126

2399

5721

        Parāds piegādātājam „A” samazināts par avansa summu (summa ar PVN)

726

5310

2190

Preču piegādātājs „A”

 

 

 

4. Saņemts avanss no pircēja „B”:

 

 

 

        Avansa summa ar PVN

726

2620

5210

        PVN 21 %

126

2399

5721

5. Nosūtītas preces pircējam „B”:

 

 

 

        Preču vērtība bez PVN

1200

2310

6110

        PVN 21 %

252

2310

5721

6. Nosūtīto preču pašizmaksa (N)

950

7120

2130

    Nosūtīto preču pašizmaksa (P)

950

×

×

7. Avansa ieskaitīšana:

 

 

 

        PVN korekcija

126

5721

2399

        Pircēja „B” parāds samazināts par avansa summu (summa ar PVN)

726

5210

2310