Praktiskas piemērošanas aktualitātes darba likumdošanā no 2016 . gada

Lai saņemtu praktisku un profesionālu informāciju par Darba likuma piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus konkrētām problēm situācijām SIA "ARTBUH"  aicina Jūs piedalīties seminārā "Darba likumdošanā  no 2016 . gada"

Seminārs “2015. gada pārskata sagatavošana un jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”

 "ARTBUH" aicina apmeklēt semināru “2015. gada pārskata sastādīšana, nianses, kam jāpievērš īpaša uzmanība un  kam gatavoties 2016. gadā saistībā ar  jauno “Gada pārskatu likumu” Lektore Jūlija Bojarenko.SEMINĀRS: 2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes

Grāmatveži prasa skaidrot jaunākās nodokļu izmaiņas un speciāli tiem kas nav paspējis pierakstīties uz kursu „NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" tiks rīkots vienas dienas seminārs "2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes"

"Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos"

Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un nosaka to attīstību. Jūs iegūsiet visaktuālāko informāciju par krājumu uzskaites metodēm un ražošanas pašizmaksām. Visa sni