Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas ( praktizējošiem grāmatvežiem)

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās. Kursu apjoms: 25 akadēmiskās stundas. Mācību programmā ietilpst: Nodokļu likumdošana-15 stundas

"Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos"

Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un nosaka to attīstību. Jūs iegūsiet visaktuālāko informāciju par krājumu uzskaites metodēm un ražošanas pašizmaksām. Visa sni

Pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Šis seminārs ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlas pilnveidot zināšanas par pamatlīdzekļu un ...

Darba tiesisko attiecību aktuālie jautājumi

Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums ... Atsēvišķu jautājumu pārskats Komerclikumā и Krimināllikuma ...

Krājumu novērtēšanas un uzskaites īpatnības ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos

Savas darbības realizēšanai uzņēmumā ir jābūt visiem nepieciešamiem ražošanas krājumiem. Tie ir svarīgs ražošanas jaudu elements un ...