Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem! (SESTDIENĀS)

Aicinām  padzoļināt zināšanas un pamatīgāk apgūt finanšu un nodokļu grāmatvedību uzņēmumā, apmeklējot grāmatvedības kursus! Kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.NEW!«Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemerošana ( 40 stundas)» (Dienas grupa)

Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām.


Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem!

Nodokļu likumdošana un grāmatvedības uzskaite nepārtraukti mainās! Mūsu kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni un  Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās!
Uzņēmuma gada pārskats par 2016.gadu pēc jaunā likuma

Jaunā likuma par gada pārskatiem un MK noteikumu Nr. 775 piemērošana gada pārskata sastādīšanai par 2016.gadu.

„NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" Programma 2017! 20 stundas

Lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniegšanas pieredze 23 gadi. Kursu apjoms: 20 akadēmiskās stundas. No 1

Seminārs «2017. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes»

Būtiskākās izmaiņas normatīvajos aktos ietekmēs katru uzņēmumu, tāpēc ir svarīgi gūt informāciju par jaunākajiem likumu grozījumiem! Šis seminārs sniegs informāciju par to, kādas izmaiņas nodokļu likumdošanā ir no 2017. gada 1. Janvāra.


Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem! SESTDIENAS!

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās! Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība!JAUNA PROGRAMMA Šie kursi paredzēti grāma

Praktiskas piemērošanas aktualitātes darba likumdošanā no 2016 . gada

Lai saņemtu praktisku un profesionālu informāciju par Darba likuma piemērošanas aspektiem, iegūtu risinājumus konkrētām problēm situācijām SIA "ARTBUH"  aicina Jūs piedalīties seminārā "Darba likumdošanā  no 2016 . gada"

NEW! "Grāmatvedības praktikums" Praktiskā grāmatvedība 20. mācību stundas

Šī programma apkopo izmaiņas finanšu pārskata posteņu atzīšanā, novērtēšanā un uzskaitē, ka arī gada pārskata sagatavošanā sākot ar 2016 gadu.
Īpaša uzmanība pievērsta grāmatvedības polikas maiņai sakarā ar izmaiņām finanšu likumdošanā.

Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas (SESTDIENĀS)

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās! Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.