NEW! SEMINĀRS VALMIERĀ! Nodokļu izmaiņas un aktualitātes

Iepazīstināsim ar pēdējām izmaiņām Latvijas likumdošanā!Stāstīsim, kā sagatavot UIN deklarāciju par 2018. gadu 
Veltīsim laiku arī atbildēm uz Jūsu jautājumiem.
Šis seminārs sniegs informāciju par to, kādas izmaiņas nodokļu likumdošanā ir no 2019. gada 1. Janvāra.
Pasniedzēja sniegs profesionāli izstrādātu un kvalitatīvu informāciju par nodokļu izmaiņām, kā arī atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem.

Semināra laiks:

05.02.2019 plkst. 10:00– 13:30 – LATVIEŠU VALODĀ


9:40–10.00 reģistrācija
10.00–12.00 seminārs
12.00–12.30 kafijas pauze
12.30–13.30 seminārs

Semināra lektors:

Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja , praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze 

Seminās notiek:

Viesnīca "Naktsmājas"

Saules zāle,Vaidavas iela 15, Valmiera


Dalības maksa:

EUR 53.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 59.00- pārējiem semināra klausītājiem

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze. Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.


Atlaides:
Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.
*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā.
Atlaides nesummējas
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

PROGRAMMAJaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums:
1) UIN objekti un nodokļa atvieglojumi;
2) Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanas noteikumi;

3) UIN deklarācijas aizpildīšana:

taksācijas periodā – mēnesī deklarējamie objekti;

pārskata periodā – taksācijas gada pēdējā mēnesī deklarējamie objekti,

4) Gada beigās veicamais aprēķins;

5) Debitoru parādu norakstīšana un ietekme uz UIN;

6) Aizdevumi saistītajām personām, nodokļa maksāšana un atmaksa;

7) Procentu maksājumu limita aprēķināšanas formula;

8) Maksājumu nerezidentiem deklarēšana un aplikšana ar UIN.


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

1) IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma - progresīvā nodokļa likme;

2) Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;

3) Attaisnotie izdevumi– jauni ierobežojumi;
4) IIN atvieglojumi par apgādājamiem un citām personām;

5) Ar nodokli neapliekamo ienākumu izmaiņas;

6) Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;

7) IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērosanas gadījumi;

8) Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz kārtību, kādā tiek noteikts ienākums no virtuālās valūtas atsavināšanas un citas likuma piemērošanas aktualitātes (2019. gads)


Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI likmju izmaiņas;;
1) VSAOI piemērošana saimnieciskās darbības veicējiem;
2) VSAOI piemērošana autoratlīdzībai; jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;


Mikrouzņēmumu nodoklis
1)Apgrozījums MUN maksātājiem, maksimālais apgrozījums gadā;

2) MUN likmes un  ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.


Pievienotās vērtības nodoklis

 1) Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar īpašās kārtības piemērošanu un aktualitātes Direktīvas 2006/112/EK grozījumu pārņemšanas jautajumos Latvijā (2019. gads).

2) izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2018. un 2019.  gadā , un reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi;

3) Samazinātās likmes piemērošana;
4) PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība no 01.01.2018;
5) Pārrobežu darījumi:

ü  PVN piemērošana preču iegādes un piegādes darījumiem ES teritorijā un trešajās valstīs.

ü  PVN deklarāciju aizpildīšana preču piegādes un iegādes darījumos: preču piegādes iekšzemē; preču eksports un imports; preču piegādes un iegādes ES teritorijā.

ü  PVN piemērošana pakalpojumiem, t.sk., ar nekustamo un kustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, reklāmas pakalpojumiem u.c.


.Likums „Par nodokļiem un nodevām”
1) Nodokļu un nodevu sistēma, tās izmaiņas un aktuāli piemērošanas jautājumi;
2) Saistīto personu definīcijas izmaiņas un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”;

3) VID pienākumi uzturēt un aktualizēt nodokļu maksātājiem pieejamas datu bāzes;
4) Kredītiestāžu un citu likuma subjektu pienākumi ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem informācija par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem piemērotajām sankcijām

5) Likuma normas, kas aktuālas saistībā ar grāmatvedības veikšanu uzņēmumos.