SEMINĀRS! Svarīgi praktiski jautājumi un izmaiņas nodokļu likumdošanas piemērošanā 2020. gadā
Informācija par semināru:

Šis seminārs sniegs informāciju par to, kādas izmaiņas nodokļu likumdošanā ir 2020. gadā
Pasniedzēja sniegs profesionāli izstrādātu un kvalitatīvu informāciju par nodokļu izmaiņām, kā arī atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem.

Semināra laiks:

28.02.2020 plkst. 10:00– 14:00 – LATVIEŠU VALODĀ

9:40–10.00 reģistrācija
10.00–12.00 seminārs
12.00–12.30 kafijas pauze
12.30–13.30 seminārs

Semināra lektors:

Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciāliste, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja , praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 25 gadu pasniegšanas darba pieredze

Seminās notiek:

Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Dalības maksa:


EUR 53.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 59.00- pārējiem semināra klausītājiem

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.

Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.

Atlaides:

Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.

*Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) atlaide 10% apmērā .

Atlaides nesummējas Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Darba kārtībā:

 I Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi


1. Vienotā nodokļu konta ieviešana no 2021.gada

2. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un atbildība

3. Elektroniskā darba laika uzskaite būvniecībā, izmaiņas objektu klasifikācijā

4. Kases aparātu, elektronisko kvīšu lietošanas noteikumu izmaiņas

5. Obligatās elektroniskās e-pasta adreses izveidošanas prasības.


II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas


1. Progresīvā likme un ienākumu veidi, kam to piemēro

2. Neapliekamais minimums, izmaiņas minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtībā

3. Neapliekamo ienākumu deklarēšana par 2019. gadu


III Uzņēmumu ienākumā nodoklis


1. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos no 2020. gada

2. Ienākums no neīstiem darījumiem un nodoklis

3. Citi aktuāli jautājumi UIN aprēķināšanai gada pēdējā deklarācijā

4. Grozījumi likumā, kas plānoti 2020. gadam.


IV Pievienotās vērtības nodoklis

1. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar neapliekamo darījumu definīciju

2. Izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2020. gadā , un reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi pārejas posmā

3. Preču piegāde uz noliktavu (“call-off stock”) un ar to saistītie grozījumi PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtībā.