Praktizējošiem grāmatvežiem „NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA " 2022Informācija par kursu:


Šo nodokļu uzskaites apmācības kursu „Nodokļu grāmatvedība” laikā jūs labi izzināsit, izpratīsit un apgūsit nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, noskaidrosit uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, apgūsit nodokļu aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.

Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.
Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

Lektore:


Jolanta Reinvalde
– ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē.Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 27.gadus
un ir populāri Latvijā!

Kursu apjoms:


15 akadēmiskās stundas.

Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība uz 15 stundam!

Nodarbību sākums un laiks:


no 08.01.22 -22.01.22 (3 nodarbības.)  no pl. 9.30-13.30  

(08,01,22 / 15,01,22/ 22,01,22 )

Kursi notiek:


Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

Kursa cena:


EUR 120,00 -pastāvīgajiem klientiem *

EUR 145.00-pārējiem semināra klausītājiem

Atlaides:


* Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.Nodokļu grāmatvedība 15 stundas Jolanta Reinvalde I Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi 1. Vienotā nodokļu konta ieviešana , norēķinu inventarizācija, EDS pārskati. 2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts 3. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un VID kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 4. Aktualitātes par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (EDLUS) 5. Saistīto personu jēdziens, darījumu uzskaite un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas 1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme; 2. Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums; 3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, IIN atvieglojumi par apgādājamiem; 4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, 5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums; 6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi; 7. Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: a. darba devējiem, darba ņēmējiem; b. pašnodarbinātajām personām. 8. Nodokļu piemērošana autoratlīdzībām . Grozījumi ziņu sniegšanā par izmaksātajām autoratlīdzībām 9. Pašnodarbinātās personas VSAOI aprēķināšana III Uzņēmumu ienākumā nodoklis 1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju. 2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN. 3. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos no 2020. gada. Citas nodokli samazinošas atlaides. 4. 2020. gada grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļu objektu noteikšanu un izmaiņas nosakot ar saimniecisko darbību nesaistītus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus (avansa maksājumi, rokasnauda, reprezentatīvas vieglās automašīnas, darbinieku nogādāšana uz darbu, apbedīšanas pabalsti) IV Pievienotās vērtības nodoklis 1. PVN būtība un piemērošanas princips. PVN maksātāji un ar PVN apliekamie darījumi.Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. 2. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana. 3. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad jāmaksā PVN, tostarp arī ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem. 4. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Ar PVN neapliekamie darījumi. 5. PVN apgrieztās aprēķināšanas kārtība likuma noteiktam preču un pakalpojumu grupām. 6. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar pārrobežu darījumu deklarēšanas kārtību 2020. gadā: -piegādes uz citu ES valstu noliktavām, nosacījumi, deklarēšana; -nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanai darījumu ķēdēs; -prasības PVN 0% likmes piemērošanas attaisnojuma dokumentiem. 7. Eiropas Savienības Padomes 2018.gada 4.decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/1912 noteikumi dalībvalstu atšķirīgās pieejas atbrīvojumu piemērošanā pārrobežu darījumiem regulējuma konkretizēšanai. 8. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai. 9. Priekšnodokļa korekcija nekustamā īpašuma un ar to saistītiem darījumiem. 10. PVN regulējošo normatīvo aktu grozījumi 11. Speciālo režīmu (MOSS) tvēruma paplašināšana, jauna režīma (IOSS) ieviešana . ; - Izmaiņas PVN piemērošanā pakalpojumiem un e-komercijai - Importa režīms (IOSS) - kas varēs izmantot, kādām piegādēm, nodokļa maksātāja pienākumi.
Reģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu
Adrese
Bankas rekvizīti