Jaunais Grāmatvedības likums un ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana

 

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana. Riski un iespējas


Likuma «Par grāmatvedību» grozījumi, kas reglamentē ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu no 2021. gada 1. jūlijā.
Lai uzņēmums varētu sniegt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus, būs nepieciešama licence, kas tiks izsniegta atbildīgajam grāmatvedim, kuram jābūt vismaz trīs gadu pieredzei grāmatvedības jomā un vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (koledžas izglītība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.

Normatīvo aktu prasības NILLTPFN jomā, kas regulē IKS izveidošanu un tās obligātas sastāvdaļas. Tāpēc, ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai, būtu ieteicams pārbaudīt IKS politiku un procedūru atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.

Svarīgi praktiskie aspekti, kas veido IKS politikas un procedūras: .

NILLTPF un sankciju risku novērtējums .Un cita noderīga informācija mūsu seminārā:
" Iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai"Semināra laiks: 02.03.2022 plkst. 09:30– 12:30 – LATVIEŠU VALODĀ

KUR? Tiešsaistes formātā,izmantojot Zoom video konferences platformu.

Semināra lektors: Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore
. Pasniegšanas pieredze 27 gadi.

Dalības maksa: EUR 45.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 50.00- pārējiem semināra klausītājiem

*Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes) atlaide 10 % no dalības maksas .

Reģistrējoties uz semināu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!

Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.Grāmatvežu licencēšana un iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana

Saturs: Vebinārā tiks izskatīti jautājumi, kas saistīti ar NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas (IKS) sagatavošanu ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai.

1. Grāmatveža licences izsniegšanas un termiņa pagarināšanas kārtība sākot ar 2021. gada 1. jūliju.

2. Ārpakalpojuma grāmatveža atbilstība likumdošanā noteiktajām prasībām.

3. Publiskais ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs.

4. Licences apturēšana un anulēšana.

5. Pārejas periods, kas ir paredzēts ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanai: līdz 2023. gada 1. jūlijam līdz 2025. gada 1. jūlijam līdz 2027. gada 1. jūlijam

6. Iekšējās kontroles sistēma (IKS) : Normatīvo aktu prasības NILLTPFN jomā, kas regulē IKS izveidošanu un tās darbību. Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja darbībai piemītošo NILLTPF un sankciju risku novērtējums.

7.IKS obligātas sastāvdaļas.

8..Politiku un procedūru praktiskie aspekti (klienta identifikācija; klienta riska novērtēšana; sava riska novērtēšana; izpēte un darījumu uzraudzība; aizdomīgu darījumu atklāšana un ziņošana par aizdomīgiem darījumiem u.c.)

9.IKS individuālie aspekti.


Reģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu
Adrese
Bankas rekvizīti