Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem! (SESTDIENĀS)

                                             Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Atvainojiet, bet brīvu vietu vairs nav!

Piedāvājam reģistrēties uz kursu no 25.11.2017

„NODOKĻU GRĀMATVEDĪBA" 20 stundas

http://artbuh.lv/lv/courses/NODOKLI_NOVEMBRIS_2017_LV
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss!JAUNA PROGRAMMA!

Aicinām pieteikties uz kvalifikācijas celšanas kursiem praktizējošiem grāmatvežiem. Iegūstiet jaunas zināšanas vai papildiniet esošās!Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā. Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.
Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām.
Nodarbību sākums un laiks:  

30.09.17 līdz 14.10.17 - 09.30-16.10  SESТDIENĀS   Latviešu valodā

Kursus lasa pieredzējušie pasniedzēji-praktiķi:
Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.
Pasniedzējai ir vairāk kā 23 gadu pasniegšanas darba pieredze !
Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec.,  mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.
Pasniedzējai ir vairāk kā 23 gadu pasniegšanas darba pieredze !               
Kursi notiek: Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.
Apmācība pa sestdienām-speciāli klausītājiem no citām pilsētām!
UN PROTAMS GAIDĀM RĪDZINIEKUS!

Kursa cena: 160.00 EUR Pastāvīgiem klientiem: 144 EUR 
(Rēķins par piedalīšanos tiks izrakstīts  ne vēlāk kā 15 dienas līdz kursu sākumam)
Jūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts.( 25.stundas)
Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
Aicinām laicīgi pieteikties, vietu skaits ierobežots.

IZDEVĪGI!

Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.  Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 2 reizes) vai dalībniekiem no citām pilsētām  atlaide 10 % no dalības maksas .Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai. Ir ispējams maksu dalīt 2 daļās. 
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Apmācība pa sestdienām-speciāli klausītājiem no citām pilsētām!

UN PROTAMS GAIDĀM RĪDZINIEKUS!

 

Programmā paredzēts:
                            Komentāri par izmaiņām nodokļu likumdošanā. Normatīvie akti, kas regulē nodokļus 2017. gadā.                          Pasniedzēju atbildes uz Jums ienteresējošiem jautājumiem darba jomā!Apmācību kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.

 
Kursos laikā lektore skaidro aktuālos jautājumus arī par visu, kas attiecas uz nodokļu jaunumiem - veiktie grozījumi  likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN) un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI), izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN)  jaunas izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanā (MUN) , par vieglo automašīnu nodokli un izmaiņas likumā . „Par nodokļiem un nodevām”.

 • Nodokļu sistēma LR: Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība. Informācijas sniegšana par aizdomīgiem gadījumiem.

Pasākumi informācijas iegūšanai un sniegšanai par darba devējiem, kas uzrāda darbiniekiem algu zem valstī noteiktās minimālās algas, citu publiski pieejamo reģistru veidošana un kredītiestāžu pienākums sniegt VID informāciju par banku kontiem.

Būvniecības uzņēmumu pienākumi likuma „Par nodokļiem un nodevām” ietvaros.

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: sociāli apdrošināmās personas un to reģistrācija. VSAOI objekts. VSAOI likmes, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtība.

Autoratlīdzību saņēmēju pienākumi maksāt VSAOI un veselības apdrošināšanas ieviešanas principi 2018. gadā. Jaunā kartība pašnodarbinatam personām attiecība uz iemaksu aprēķināšanu.


 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: IIN objekti un likmes. Ar nodokli neapliekamie ienākumi. Atvieglojumi. Algas nodokļa aprēķināšana. Gada ienākumu deklarācija.

Nodokļu reformas ietvaros veiktie grozījumi fizisko personu ienākumu aplikšanā ar nodokļiem un nodokļa likmes 2018. gadā

 • Pievienotās vērtības nodoklis : PVN objekts un maksātāji. PVN priekšnodoklis. Piemēri PVN aprēķināšanai un darījumu uzrādīšanai PVN deklarācijā starpvalstu darījumos. PVN likuma normu praktiskā piemērošana.


Grozījumi likumā, kas stāsies spēkā 2018. gadā attiecība uz reģistrēšanās slieksni un īpašās kārtības ieviešanu jaunām preču un pakalpojumu grupām.

 • Mikrouzņēmumu nodoklis : Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas attiecas uz apgrozījuma ierobežojumu un tiesībam nodarbināt darbiniekus 2018. un 2019. Gadā.


 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis: nodokļa objekts un maksātāji, maksāšanas kārtība, atbrīvojumi.

Grozījumi likumā, kas piemērojami par 2017. gadu un plānotie grozījumi 2018. gadam.

 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis:  UIN aprēķināšana un deklarēšana par 2017. gadu.Jaunais likums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums”
 • Grāmatvedības politika un tās izmaiņas. Grāmatvedības politikas atspoguļošana finanšu pārskatā par 2017.g. un EDS pielikumā.
 •  Finanšu pārskata posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un noteikumu MK Nr.775 prasībām, izmantojot praktiskās situācijas. Informācijas atklāšanā par ilgtermiņa ieguldījumiem, apgrozāmiem līdzekļiem, pašu kapitālu, uzkrājumiem un kreditoriem finanšu pārskatā par 2017.g. un EDS pielikumā.
 •  Ieņēmumu un izdevumu atzīšanas kritēriji un problēmjautājumi - situāciju analīze, skaidrojumi, grāmatojumi. Peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūra, posteņu atšifrējums. Informācijas atklāšana par ieņēmumiem un izdevumiem finanšu pārskatā par 2017.g. un EDS pielikumā.
 •  Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzskaite un to ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Aktuālās imaiņas likumdošanā. Informācijas atklāšana finanšu pārskatā par 2017.g. un EDS pielikumā.
 •  Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana, sagatavojot gada pārskatu par 2017.gadu – konstatēto raksturīgo kļūdu analīze ņemot vērā aktuālās izmaiņas likumdošanā.