NEW! Grāmatvedības SUPER INTENSĪVS (15.stundas)Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas,ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2018. un 2019. gadā
Apmācību programma būs lietderīga un nepieciešama visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo
kvalifikāciju, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem

Pēc 3 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:

Profesionālā līmeņa paaugstināšanu

Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā

Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem .

Individuālā pieeja katram klausītājam un pozitīvu atmosfēru! risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

Prasības pret klausītājiem:

Darba pieredze grāmatveža amatā (vēlams ne mazāk par 2 gadiem)

Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi:

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē.

Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 24.gadus un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze

Finanšu grāmatvedība
– lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.

Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze

KAD?
Nodarbību sākums un laiks: 28.02.19 līdz 07.03.19 Latviešu valodā
(otrdienās, ceturdienās) pulksten 17:00 – 20:30

KUR?
Kursi notiek: Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās

CIK?

Kursа cena:119.00 EUR*
Kursa beigāsJūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts.

Atlaides:
Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.

*Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes)-10%

Dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas

Apmācību sākums pēc pilnas grupas nokomplektēšanas.

Minimālais dalībnieku skaits grupā : 10 cilvēki

Programma
FIINANŠU grāmatvedība -5 stundas

LR nodokļu sistēma -10 stundas

Likums „Par nodokļiem un nodevām”
Nodokļu un nodevu sistēma, tās izmaiņas un aktuāli piemērošanas jautājumi
Saistīto personu definīcija un tās saistība ar uzņemumu ienākuma ndokli VID pienākumi uzturēt un aktualizēt nodokļu maksātājiem pieejamas datu bāzes;
Transfertcenu noteikšanas prasības un plānotie grozījumi likumā; VID; Likuma normas, kas aktuālas saistībā ar grāmatvedības veikšanu uzņēmumos.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
Jauna IIN deklarācija!2018. gada ienākumu deklarācija jāiesniedz gandrīz visiem !
IIN likmes,IIN likmes atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma progresīvā nodokļa likme; neapliekamais minimums; diferencētais neapliekamais minimums (mēnesī) un neapliekamais minimums pensijām; jaunumi saimnieciskās darbības veicējiem; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums; grozījumi likumā, kas stājas spēkā 01.01.2019

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI likmju izmaiņas;;
VSAOI piemērošana saimnieciskās darbības veicējiem;
VSAOI piemērošana autoratlīdzībai; jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;

Pievienotās vērtības nodoklis
Jaunumi kas stājas spēkā 01.101.2019

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums UIN
maksāšanas kārtība un deklarēšanas periods;
Ar nodokli apliekamā bāze, tās aprēķināšana jauna izpratne par ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām,
personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācijas izdevumi;
UIN aprēķināšana no sadalītās peļņas (dividendēm); nodokļa atlaides par ziedojumiem u.c. izmaksas nerezidentiem, nodokļa piemērošana.

Nodokļa pārmaksas rašanās un uzradīšana deklarācijā.

Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekme uz finanšu uzskaiti
. Nesadalītās peļņas, debitoru un uzkrājumu kontrole, kuras ir uzrādītas bilancē 31.12.2017.
Dividenžu aprēķināšana no „vecas” un „jaunas” peļņas un to uzskaite.
Ar saimniecisko darbību nesaistīto ilgtermiņa ieguldījumu objektu kontrole, kuras ir uzrādītas bilancē 31.12.2017.
Jauna izmaksu klasifikācija „UIN 2018” vajadzībām. Izdevumu atzīšanas kritēriji un problēmjautājumi.
Finanšu pārskata posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un noteikumu MK Nr.775 prasībām, izmantojot praktiskās situācijas.
Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana - situāciju analīze, skaidrojumi, grāmatojumi.
Aktuālās izmaiņas likumdošanā.
Biežāk pieļauto kļūdu analīze un to labošana. Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzskaite un to ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana - situāciju analīze, skaidrojumi, grāmatojumi.
Kas ir jāievēro veicot uzskaiti un sagatavojot gada pārskatu par 2018.gadu.

UN CITAS AKTUĀLAS TĒMAS PAR GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUNUMIEM UN TO OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJĀM.